ZOO Bratislava – z bulharských Rodop prišli výborné správy

Thumbnail
Kategórie:

Naša samica zubra európskeho, Prémia, ktorá 13. októbra 2020 opustila ZOO Bratislava, aby sa pridala k voľne žijúcim zubrom v rezervácii vo východných Rodopách, sa 7. decembra úspešne pripojila k stádu.

Aj keď je to samozrejme len začiatok ich spoločného života v divočine, máme veľkú radosť, že prvé kontakty a dni prebehli bez komplikácií.

Prémia bola po krátkom aklimatizačnom procese, počas ktorého prebiehalo monitorovanie sociálneho správania a sledovanie zdravotného stavu spojená s ďalšou zubrou samicou Boci (zo ZOO Miškolc v Maďarsku), aby sa navzájom spoznali a naučili sa spolu existovať. Vo väčšom, no stále oplotenom priestore, sa samice postupne adaptovali na prírodnú potravu a kontaktovali sa so zvyškom voľne žijúceho stáda len cez oplotenie.

Výnimočný záujem o nové obyvateľky prejavil najmä mladý, takmer dvojročný, samec. Bol prvý, ktorý nadviazal kontakt so samicami a hneď od prvého stretnutia sa títo traja stali neoddeliteľnou skupinkou. Chodia spolu, hrajú sa spolu, aj spolu jedia. Vďaka rýchlemu a pozitívnemu prijatiu mladým samcom dve zubrie dámy rýchlo prijal aj zvyšok stáda. Bez známky agresie ich prijali i alfa samica a alfa samec stáda. V súčasnosti sú nové obyvateľky plne začlenené do zubrej „rodiny“, spoločne spoznávajú nové okolie, v ktorom žijú, spoločne si hľadajú potravu a my sa veľmi tešíme, že sú vo výbornej kondícii.

Podobné články