Ochrana osobných údajov

Stránka www.kamsdetmi.sk v zastúpení PRELIEZKA, o.z, IČO: 37927914, Agátová 7/A, 841 02 Bratislava, Slovensko, sa svojim zákazníkom snaží poskytovať každý deň o trochu lepšie služby. Nesmierne dôležitou súčasťou je starostlivosť o osobné údaje, ktoré s nami zdieľate. Chceme, aby ste mali istotu, že vaše údaje sú u nás v bezpečí a aby ste vedeli, že ich používame nato, aby sme vám mohli ponúknuť lepšie a osobnejšie nakupovanie.

Čo tieto zásady zahŕňajú?

Prevádzkovateľ vašich osobných údajov je PRELIEZKA, o.z, IČO: 37927914, Agátová 7/A, 841 02 Bratislava, Slovensko (ďalej len ako „predávajúci“ „my“, „náš“, “webové stránky”, “Internetový obchod”).

Pri získavaní, využívaní a ochrane vašich osobných údajov chceme postupovať správne. Preto sme vypracovali zásady ochrany súkromia a zásady pre používanie súborov cookies („Zásady“), ktoré:

 • stanovujú typy osobných údajov, ktoré získavame;
 • vysvetľujú akým spôsobom a prečo získavame a využívame vaše osobné údaje;
 • vysvetľujú kedy a prečo ich zdieľame s iným organizáciám; a
 • vysvetľujú práva a možnosti, ktoré máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.

Ponúkame určité množstvo produktov a preto chceme, aby bolo jasné, čo tieto Zásady pokrývajú. Zásady sa vás týkajú vtedy, keď využívate naše služby (ďalej len ako „naše Služby“). Využívanie našich Služieb znamená:

 • nakupovanie prostredníctvom internetového obchodu Čačané alebo iným spôsobom na všetkých webových stránkach („naše Webové stránky“) či mobilných aplikáciách („naše Mobilné aplikácie“), kde budú zverejnené tieto Zásady; alebo
 • registrácia do elektronického systému priamej marketingovej komunikácie, ako napríklad leták, ktorý od nás dostávate cez e-mail alebo SMS.
 • registrácia alebo účasť na prieskumoch, súťažiach alebo udalostiach, ktoré organizujeme, používanie služieb, ktoré vám ponúkame v spolupráci s našimi Partnermi.

Tieto Zásady sa na vás vzťahujú aj keď nás kontaktujete, alebo ak my vás kontaktujeme v súvislosti s našimi Službami.

Naše Webové stránky alebo Mobilné aplikácie môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré prevádzkujú iné organizácie s vlastnými zásadami ochrany súkromia. Pred poskytnutím vašich osobných údajov na webovej stránke sa uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky a zásady ochrany súkromia, keďže my nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky iných organizácií.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR.

Osobné údaje, ktoré získavame

Táto časť vás oboznamuje s typom osobných údajov, ktoré od vás môžeme získať počas využívania našich Služieb a aké iné osobné údaje môžeme získať z iných zdrojov.

 • Pri registrácii do našich Služieb nám môžete poskytnúť:
  • vaše osobné údaje vrátane poštovej a fakturačnej adresy, e-mailových adries, telefónnych čísel, dátumu narodenia a titulu
  • vaše prihlasovacie údaje, ako napr. prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili
  • vašu približnú polohu/lokalitu pri vykonaní nákupu alebo registrácie
 • Pri nákupe prostredníctvom služby Internetového obchodu, alebo pri prehliadaní našich Webových stránok alebo používaní našich Mobilných aplikácií od vás môžeme získať:
  • informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili, kde a kedy ste si to kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili)
  • informácie o vašom online správaní počas prehliadania našich Webových stránok a Mobilných aplikácií a informácie o tom, keď kliknete na jednu z našich reklám (vrátane reklám na webových stránkach iných organizácií)
  • Informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili naše Služby (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu do našich Služieb, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení)
 • Keď nás kontaktujete, alebo keď my kontaktujeme vás, alebo keď sa zúčastníte propagačných akcií, súťaží, prieskumov alebo recenzií o našich Službách, môžeme získať:
  • osobné údaje, ktoré o vás poskytnete kedykoľvek, keď nás kontaktujete v súvislosti s našimi Službami (napríklad vaše meno, používateľské meno a kontaktné údaje či vami uvedenú adresu), vrátane telefonickej, emailovej či poštovej komunikácie, alebo keď nás kontaktujete cez sociálne siete
  • údaje o emailových a iných digitálnych správach, ktoré sme vám odoslali a ktoré ste otvorili, vrátane ich odkazov, na ktoré ste klikli (napríklad tých, ktoré nám umožnia zistiť, či ste správu otvorili a kedy).
  • vašu spätnú väzbu a prispievanie do zákazníckych prieskumov či recenzií

Iné zdroje osobných údajov

Taktiež môžeme využívať osobné údaje z iných zdrojov, ako sú napríklad špecializované spoločnosti, ktoré dodávajú informácie alebo Online mediálne kanály. Tieto ďalšie osobné údaje nám pomáhajú napríklad pri vylepšovaní a meraní efektivity našich marketingových správ, vrátane Online reklamy.

Akým spôsobom a prečo budeme osobné údaje využívať

Táto časť podrobne vysvetľuje akým spôsobom a prečo využívame osobné údaje.

Využívame osobné údaje To znamená, že spracúvanie vašich osobných údajov nám umožňuje Prečo spracúvame vaše osobné údaje týmto spôsobom? Právny základ
aby sme vám sprístupnili naše Služby spravovať účty, ktoré u nás máte, spracúvať vaše objednávky a vrátenie peňazí Na to, aby sme mohli spravovať vaše zákaznícke účty, zabezpečiť vám tovar a služby, ktoré si chcete kúpiť a pomáhať vám pri vašich objednávkach a pri vrátení peňazí potrebujeme spracúvať vaše osobné údaje. Nevyhnutné na plnenie zmluvy:Doteraz získavame tieto údaje:-údaje o nákupe a transakciách-kontaktné údaje-podrobnosti o profile-údaje o doručení/vyzdvihnutíAk nám tieto informácie neposkytnete, nebudeme vám môcť poskytnúť vaše produkty alebo služby.

Oprávnené záujmy:

-splniť vaše objednávky a záujem o ďalšie osobné údaje stanovené v tejto časti

na spravovanie a zlepšovanie našej každodennej prevádzky spravovať a zlepšovať naše Webové stránky a Mobilné aplikácie, pomáhať vývoju a zlepšovaniu škály našich produktov, služieb, systémov informačných technológií a spôsobu, akým s vami komunikujeme, rozpoznať podvod a iný trestný čin a predchádzať im Na našich Webových stránkach využívame súbory cookies a podobné technológie na zlepšenie vašich zákazníckych skúseností.Niektoré súbory cookies sú nutné, preto ak chcete mať možnosť využívať všetky funkcie našich Webových stránok a Mobilných aplikácií, nevypínajte ich. Môžete vypnúť ďalšie súbory cookies, ale to môže ovplyvniť vaše zákaznícke skúsenosti. Ďalšie informácie o súboroch cookies a ich vypnutí nájdete v časti súbory cookies a podobné technológie.Spoliehame sa na využívanie osobných údajov pri vypracúvaní prieskumov trhu, ako aj vnútorných prieskumov a vývoja a pri zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti) a našej ponuky produktov, služieb a predajní. To nám umožňuje poskytovať lepšie služby zákazníkovi.Je pre nás dôležité monitorovať využívanie našich Služieb a rozpoznať a predchádzať podvodom, iným trestným činom a zneužívaniu služieb. To nám pomáha uistiť vás, že môžete naše Služby využívať bezpečne v súlade s platnými podmienkami. Oprávnené záujmy
na prispôsobenie vášho nakupovania na našom Internetovom Obchode alebo našich webových stránkach využívať vaše online nákupné a online nákupy čo nám pomáha vás lepšie spoznať ako zákazníka a poskytnúť vám ponuky a služby prispôsobené vašim potrebám. Ponúkať vám relevantné marketingové správy (vrátane emailových, SMS, alebo poštových správ alebo Online reklamy alebo komunikácie, ktorú vám poskytujeme keď nakupujete na našom Internetovom Obchode súvisiace s našimi produktmi a Službami.. Súčasťou tohto procesu môže byť zobrazovanie online reklám na webových stránkach skupiny a na webových stránkach iných organizácií a Online mediálne kanály (vrátane napríklad cez Google AdWords). Taktiež môžeme merať efektivitu našich marketingových správ a správ našich Partnerov. Skúmanie vášho nákupného správania a nákupov nám umožňuje prispôsobiť vám naše ponuky a služby. Pomáha nám to vyhovieť vašim zákazníckym potrebám.Chceme sa uistiť, že vám poskytujeme marketingové správy vrátane online reklám, ktoré sú pre vás relevantné. Aby sme to dosiahli, vyhodnocujeme taktiež vaše odpovede na marketingové správy týkajúce sa produktov a služieb, ktoré ponúkame, čo tiež znamená, že vám môžeme ponúkať produkty a služby, ktoré nám pomôžu lepšie spĺňať vaše zákaznícke potreby.Váš marketingový výber môžete meniť pri registrácii a kedykoľvek neskôr.Taktiež si môžete vyberať online reklamy. Nižšie uvádzame váš výber, čo sa týka súborov cookies, a ako môžete riadiť vaše online preferencie reklamy. Oprávnené záujmyPri marketingových správach, ktoré vám odosielame cez email alebo SMS sa väčšinou spoliehame na váš súhlas, avšak sú situácie, kedy je našim oprávneným záujmom využiť vaše osobné údaje týmto spôsobom.
aby sme s vami boli v kontakte kontaktovať vás v súvislosti s našimi Službami, napríklad telefonicky, emailom alebo poštou, alebo odpovedaním na príspevky na sociálnych sieťach, ktoré ste nám odoslali. spravovať propagačné akcie a súťaže, ktorých sa zúčastňujete, vrátane tých, ktoré usporadúvame s našimi Partnermi. pozývať vás na účasť a spravovanie zákazníckych prieskumov, recenzií a iných aktivít trhového prieskumu, ktoré vypracujeme. Chceme sa o vás ako o nášho zákazníka lepšie starať, preto využívame vaše osobné údaje na poskytovanie vysvetlenia alebo pomoci pri odpovedaní na vaše správy ako aj nato, aby sme vás informovali o zmenách Služieb, ktoré sme vykonali alebo sa chystáme vykonať a ktoré sa vás dotýkajú (ako napríklad zmeny týchto Zásad alebo podmienok používania našich Služieb). Aby sme mohli spravovať propagačné akcie a súťaže, do ktorých sa zapájate, potrebujeme spracúvať vaše osobné údaje. Na zlepšenie našich Služieb vypracúvame trhový prieskum. Napriek tomu, že vás kontaktujeme v tejto súvislosti, nemusíte sa týchto aktivít zúčastniť. Ak nám oznámite, že nechcete, aby sme vás v súvislosti s trhovým prieskumom kontaktovali, budeme vašu voľbu rešpektovať. V žiadnom prípade to neovplyvní využívanie našich Služieb. Oprávnené záujmy, ak vás však chceme pozývať prostredníctvom elektronických prostriedkov ako sú email či SMS, budeme sa spoliehať na váš súhlas.
kvôli sporom, sťažnostiam alebo nárokom riešiť sťažnosti, zákonné nároky alebo spory, ktoré zahŕňajú vás alebo nás. Napríklad ak nie ste spokojní s produktmi, ktoré ste si u nás kúpili. Zriaďovanie, uplatňovanie alebo obhajoba zákonných nárokov, v niektorých prípadoch sa však spoliehame na Oprávnené nároky alebo Osobitné ustanovenie zákona, ktoré nám umožňuje spracúvať vaše údaje na splnenie našej zákonnej povinnosti

 

Naše Oprávnené záujmy pri využívaní vašich osobných údajov

Vyššie uvedené spôsoby využívania vašich osobných údajov sa zakladajú na „oprávnených záujmoch“, ktoré zahŕňajú:

 • starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb;
 • propagáciu a predaj našich produktov a služieb;
 • starostlivosť o váš účet, spravovanie sťažností a riešenie sporov;
 • porozumenie našim zákazníkom vrátane vzorov, správania ako aj toho, čo sa im páči a nepáči;
 • ochranu a podporu nášho obchodu, zamestnancov, zákazníkov, Partnerov
 • predchádzanie a rozpoznanie anti-sociálneho správania, podvodu a iného trestného činu;
 • testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich.

Zdieľanie osobných údajov v rámci skupiny Skupiny rodinných portálov a webových stránok spadajúcich pod ChameleonLand

Táto časť vysvetľuje akým spôsobom a prečo môžu byť vaše osobné údaje zdieľané s inými spoločnosťami v rámci skupiny Skupiny rodinných portálov či portálov spadajúcich pod Chameleon Land.

Môžeme zdieľať osobné údaje, ktoré získavame, s inými subjektmi v skupine Skupiny rodinných portálov či portálov spadajúcich pod Chameleon Land, alebo ich môžu zdieľať iné subjekty Skupiny rodinných portálov či portálov spadajúcich pod Chameleon Land s nami. Napríklad, zdieľame osobné údaje s nasledujúcimi spoločnosťami Skupiny rodinných portálov či portálov spadajúcich pod Chameleon Land.

 

Skupina Rodinných Portálov a Webové stránky spadajúce pod ChameleonLand:

Sledovanie spoločností nám pomáha pri poskytovaní našich Služieb a pri spracúvaní vašich osobných údajov, keďže konajú v našom mene (ako Sprostredkovateľ) pri spracúvaní vašich osobných údajov:

V Slovenskej Republike:

Dennetabory.sk – PRELIEZKA, o.z, IČO: 37927914, Agátová 7/A, 841 02 Bratislava, Slovensko

Vytvormesi.sk – PRELIEZKA, o.z, IČO: 37927914, Agátová 7/A, 841 02 Bratislava, Slovensko

Kruzkypredeti.sk – eduPRELIEZKA, o.z., IČO: 50718223 Lipského 6, 841 01 Bratislava, Slovensko

Chameleon.land – PRELIEZKA, o.z, IČO: 37927914, Agátová 7/A, 841 02 Bratislava, Slovensko

Agentúra Kubus Pro – Kubus Pro s.r.o., IČO: 35882069, DIČ: 2021847058, Obch. Reg: OR Okr. súdu Bratislava I. vložka č. 31339/B, Stredná ul. 21, 821 04 Bratislava – Trnávka, Slovensko

 • www.dennetabory.sk
 • www.vytvorme.sk
 • www.kruzkypredeti.sk
 • www.chameleon.land
 • www.agenturakubus.sk

Zdieľanie osobných údajov s inými organizáciami

Táto časť vysvetľuje, ako a prečo zdieľame osobné údaje s inými organizáciami.

Osobné údaje môžeme s inými organizáciami zdieľať za nasledovných okolností:

 • ak nám zdieľanie osobných údajov nariaďuje zákon alebo verejný orgán, prípadne ak je to potrebné na výkon spravodlivosti;
 • ak je zdieľanie osobných údajov potrebné na to, aby sme si určili, uplatnili alebo obhájili naše právne nároky (sem patrí aj poskytovanie osobných údajov iným osobám s cieľom predchádzať podvodom);
 • v prípade reštrukturalizácie, predaja alebo presunu našej spoločnosti (alebo jeho časti). Deje sa to napr. v súvislosti s prevzatím alebo fúziou.

Ako chránime osobné údaje

Uvedomujeme si, aké dôležité je chrániť a spravovať vaše osobné údaje. Táto časť vymedzuje určité opatrenia, ktoré sme v tejto súvislosti zaviedli.

Využívame počítačové bezpečnostné opatrenia, ako sú firewally a šifrovanie údajov, pričom v záujme ochrany týchto údajov vyžadujeme kontrolu fyzického prístupu k našim budovám a súborom. Autorizovaný prístup majú iba zamestnanci, ktorí ho potrebujú na to, aby si mohli plniť pracovné povinnosti.

 • Bezpečnosť vašich informácií pri prenose chránime tým, že ich šifrujeme.
 • Anti-spamová a firewall ochrana webového rozhrania (stránky)
 • V súvislosti so získavaním, ukladaním a zverejňovaním osobných údajov vyžadujeme prítomnosť fyzických, elektronických a procedurálnych bezpečnostných opatrení. V niektorých prípadoch si vyžiadame doklad totožnosti, skôr než začneme zdieľať vaše osobné údaje.
 • Pri potvrdzovaní objednávky odhalíme iba posledné štyri číslice vášho čísla kreditnej karty.

Upozorňujeme však na skutočnosť, že hoci zavádzame potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám prenášate cez internet.

Osobné údaje, ktoré od vás získame, môžu byť presunuté alebo uložené na mieste mimo Európsky hospodársky priestor („EHP“). Okrem toho ich môžu spracúvať spoločnosti, ktoré pôsobia mimo EHP a ktoré pracujú pre nás alebo pre niektorého z našich poskytovateľov služieb. Takto môžeme zaistiť, aby boli rešpektované vaše práva na súkromie v zmysle týchto Zásad.

Ďalšie informácie o presune údajov mimo EHS vrátane kópie Modelových doložiek nájdete na stránke: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sk

Ako dlho budeme osobné údaje využívať

Vaše osobné údaje si neponecháme dlhšie, ako bude potrebné; o dĺžke tohto obdobia rozhodujú viaceré faktory vrátane:

 • pôvodného dôvodu získania údajov;
 • toho, aké sú tieto údaje staré;
 • toho, či máme na ich uchovávanie právny/regulačný dôvod;
 • toho, či ich potrebujeme v záujme vašej alebo našej ochrany.

Marketing a prieskum trhu

Táto časť vysvetľuje možnosti, z ktorých si môžete vybrať, pokiaľ ide o zasielanie marketingovej komunikácie a účasť na prieskume trhu.

Relevantné ponuky a novinky týkajúce sa našich produktov a služieb vám môžeme posielať viacerými spôsobmi vrátane e-mailu, ale len za predpokladu, že so zasielaním takejto marketingovej komunikácie najskôr vyjadríte súhlas. Pri registrácii sa vás opýtame, či by ste chceli dostávať marketingovú komunikáciu, pričom svoje rozhodnutie v otázke marketingu môžete kedykoľvek zmeniť online, telefonicky alebo kliknutím na odkaz pre „Zrušenie odberu“, ktorý nájdete v každom našom e-maile. Následne vám prestaneme zasielať ďalšie marketingové e-maily, ale upozorňujeme, že túto komunikáciu ešte môžete dostávať aj krátko po zmene preferencií, kým sa naše systémy plne neaktualizujú.

Radi si tiež vypočujeme vaše názory na prípadné zlepšenie našich služieb, preto vás možno budeme kontaktovať v súvislosti s marketingovými prieskumami. Rozhodnutie, či sa na týchto marketingových prieskumoch zúčastníte, je však vždy len na vás.

Súbory cookies a podobné technológie

Spolu s našimi partnermi využívame súbory cookies a podobné technológie, ako sú značky a pixely (ďalej ako „Súbory cookies“) na prispôsobovanie a zlepšovanie vášho zákazníckeho zážitku pri používaní našich webstránok a mobilných aplikácií a na poskytovanie relevantných Online reklamy. Táto časť obsahuje ďalšie informácie o Súboroch cookies vrátane toho, ako ich využívame a aké máte možnosti v súvislosti s naším využívaním Súborov cookies.

Ako využívame Súbory cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce jedinečný identifikátor, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, aby došlo k jeho rozpoznaniu v prípade použitia konkrétnej webstránky alebo mobilnej aplikácie. Môžu sa využívať iba počas vašej návštevy alebo sa môžu použiť na priebežné sledovanie vašej interakcie s určitými službami a obsahom. Súbory cookies pomáhajú pri poskytovaní dôležitých funkcií a prvkov na našich webstránkach a v mobilných aplikáciách, ako aj pri zlepšovaní vášho zákazníckeho zážitku.

Ak odsúhlasíte Súbory cookies v rámci našich služieb, tieto súbory sa môžu využívať na nasledovné účely:

Zlepšovanie spôsobu fungovania našich webstránok a mobilných aplikácií Súbory cookies nám umožňujú zlepšiť spôsob fungovania našich webstránok a mobilných aplikácií, aby sme vám mohli prispôsobiť zážitok a umožniť využívanie rôznych užitočných funkcií.Súbory cookies napr. využívame na to, aby sme si pamätali vaše preferencie a obsah vášho nákupného košíka po návrate na naše webstránky a do našich mobilných aplikácií.
Zlepšovanie výkonu našich webstránok a mobilných aplikácií Súbory cookies nám pomáhajú pochopiť, ako využívate naše webstránky a mobilné aplikácie, napr. tým, že nám oznamujú, či sa pri ich prehliadaní stretávate s chybovými hláseniami.Tieto Súbory cookies zhromažďujú údaje, ktoré sú väčšinou súhrnné a Anonymné.
Poskytovanie relevantných online reklám aj prostredníctvom sociálnych médií Súbory cookies nám pomáhajú na našich webstránkach, na webstránkach iných organizácií a na sociálnych médiách poskytovať online reklamy, ktoré sú podľa nášho názoru pre vás najrelevantnejšie.Tieto Súbory cookies môžu slúžiť na zhromažďovanie informácií o vašom online správaní, ktoré zahŕňa napr. vašu IP adresu, webstránku, z ktorej ste prišli a informácie o vašej histórii nákupov alebo obsahu vášho nákupného košíka. To znamená, že na našich webstránkach a na webstránkach iných organizácií môžete vidieť naše reklamy. Na našich webstránkach však môžete vidieť aj reklamy iných organizácií.V záujme poskytovania online reklám môžeme tiež kombinovať údaje, ktoré o vás zhromaždíme prostredníctvom Súborov cookies v prehliadači vášho stolného počítača alebo iných zariadení s inými údajmi, ktoré sme zhromaždili.
Meranie efektivity našej marketingovej komunikácie vrátane online reklám Zo Súborov cookies sa môžeme dozvedieť, či ste videli konkrétnu reklamu a kedy ste ju naposledy videli. Tieto informácie nám umožňujú merať efektivitu našich online reklamných kampaní a regulovať počet zobrazení danej reklamy.Okrem toho využívame Súbory cookies aj na meranie efektivity našej marketingovej komunikácie, napr. pomocou zistení, či ste otvorili konkrétny marketingový e-mail, ktorý sme vám poslali.

Tretie strany poskytujúce služby prostredníctvom našich webstránok a mobilných aplikácií

Nižšie uvádzame zoznam spoločností, ktorých software využívame s popisom služieb, ktoré nám poskytujú. Tento zoznam nie je úplný, ale obsahuje spoločnosti, ktoré dlhodobo využívame a ktorých technológie využívajúce Súbory cookies sú najčastejšie nasadzované prostredníctvom našich služieb.

Meranie a prispôsobovanie Slúži na analýzu spôsobu využívania našich služieb vrátane testovania rôznych verzií obsahu. Tieto údaje môžeme tiež použiť na prispôsobenie našich služieb a marketingových stratégií v rámci našich služieb. Google
Odporúčané produkty Slúži na obohatenie vášho zážitku pri nakupovaní prostredníctvom poskytovania prispôsobených odporúčaní na niektorých našich webstránkach. WooCommerceGoogle
Online marketing Slúži na prispôsobenie reklám zobrazovaných na našich webstránkach a internetových obchodoch, iných webstránkach na základe vašich interakcií s nimi. Deje sa to napr. prostredníctvom využívania údajov o vašich transakciách skrz našu webovú stránku, obsahu vášho nákupného košíka a stránok a produktov, ktoré si prezeráte. GoogleHotjarMailchimp
Sociálne médiá Slúžia na obchodovanie s vami prostredníctvom platforiem sociálnych médií a na umožnenie zdieľania a zapájania sa v rámci našich webstránok. Tieto spoločnosti môžu využívať vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám. FacebookInstagramGoogle+Youtube
Pridávanie komentárov Slúži na pridávanie komentárov na našich webstránkach. WordPress


Vaše možnosti, pokiaľ ide o Súbory cookies

Súbory cookies na webovom prehliadači

Pomocou nastavení vášho prehliadača môžete prijať alebo odmietnuť nové, prípadne odstrániť už existujúce Súbory cookies. Môžete si tiež nastaviť, aby vás prehliadač upozornil zakaždým, keď budú do vášho počítača umiestnené nové Súbory cookies. Podrobnejšie informácie o tom, ako môžete spravovať Súbory cookies, nájdete prostredníctvom funkcie pomoci vo vašom prehliadači.

Ak sa rozhodnete niektoré alebo všetky Súbory cookies zakázať, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie našich webstránok. Nebudete napríklad môcť pridávať položky do nákupného košíka, pristúpiť k objednávke ani využívať tie naše produkty a služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie.

Mobilné aplikácie

Na mobilných aplikáciách fungujú Súbory cookies inak, keďže sú zakódované do samotnej aplikácie a využívajú jedinečný identifikátor, ktorý si vytvorí vaše mobilné zariadenie na reklamné účely. Tento identifikátor súvisiaci s reklamami môžete vypnúť alebo resetovať prostredníctvom nastavení súkromia vo vašom mobilnom zariadení.

Práva na prístup dotknutej osoby k osobným údajom

Máte právo vidieť osobné údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame. Toto právo sa nazýva Požiadavka na prístup dotknutej osoby k osobným údajom.

Ak chcete dostať kópiu osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, kontaktujte nás na telefónnom čísle: 02/6345 19 38

Iné práva súvisiace s ochranou údajov

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte tiež právo na:

 1. opravu nesprávnych informácií:

Zhrnutie tohto práva:

ak sa domnievate, že údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, sú nepresné alebo neúplné, kontaktujte nás a my to napravíme.

 1. vznesenie námietky voči nášmu využívaniu týchto údajov:

Zhrnutie tohto práva:

všeobecnú námietku – Následne zvážime vašu námietku voči nášmu využívaniu vašich osobných údajov. V prípade vyrovnaného stavu majú vaše práva prevahu nad našimi záujmami, pričom následne na základe vašej žiadosti buď obmedzíme rozsah nášho využívania týchto údajov (pozrite si časť č. 3 nižšie) alebo ich odstránime (pozrite si časť č. 4 nižšie).

námietku súvisiacu s priamym marketingom – Ak vznesiete takúto námietku, prestaneme využívať vaše osobné údaje na priame marketingové účely.

 1. obmedzenie rozsahu nášho využívania týchto údajov:

Zhrnutie tohto práva:

Existuje viacero situácií, v rámci ktorých nám môžete obmedziť rozsah nášho využívania vašich osobných údajov, okrem iného ak:

– ste úspešne vzniesli všeobecnú námietku (uvedenú v časti 2 vyššie)

– spochybňujete presnosť osobných údajov, ktoré uchovávame

– sme využili vaše osobné údaje protizákonne, ale nechcete, aby sme ich odstránili

 1. požiadanie o odstránenie týchto údajov:

Zhrnutie tohto práva:

Existuje viacero situácií, v rámci ktorých nás môžete požiadať o odstránenie vašich osobných údajov, okrem iného ak:

– už nemusíme uchovávať vaše osobné údaje

– ste úspešne vzniesli všeobecnú námietku (uvedenú v časti 2 vyššie)

– ste zrušili svoj súhlas s naším využívaním vašich osobných údajov (a my nemáme iný dôvod na ich využívanie)

– sme protizákonne spracovali vaše osobné údaje

 1. požiadanie o presun alebo „prenos“ kópie týchto údajov:

Zhrnutie tohto práva:

Prenosnosť údajov je nové právo, ktoré umožňuje každému občanovi EÚ prenášať svoje údaje medzi organizáciami. Tento krok je bezplatný, pričom zákazníkom umožňuje zmenu poskytovateľov služieb. Jeho podstata spočíva v elektronickom odoslaní a doručení údajov v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ako je napr. JSON.

Žiadosť v súvislosti s vašimi údajmi nám môžete predložiť telefonicky na čísle: 0800 222 333

Môžete požadovať, aby sme správu s údajmi zaslali buď priamo vám, alebo tretej strane.

 1. podanie sťažnosti kontrolnému orgánu pre ochranu osobných údajov:

Radi by sme vyriešili všetky vaše prípadné sťažnosti, ale máte tiež právo podať sťažnosť týkajúcu sa toho, ako sme využili vaše osobné údaje, Úradu na ochranu osobných údajov. Nižšie sa dozviete, ako môžete kontaktovať úrad.

Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Tel.: + 421 2 32 31 32 14

Fax: + 421 2 32 31 32 34

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Webstránka: https://www.dataprotection.gov.sk/

Ďalšie informácie o zákonoch o ochrane údajov

Webstránka Úradu pre ochranu osobných údajov obsahuje aj detailnejší popis vyššie uvedených práv na ochranu osobných údajov. Ak by ste sa s nami chceli o týchto právach podrobnejšie porozprávať, pozrite si časť „Ako nás môžete kontaktovať“ nižšie.

Informácie o výhre GOTHAL

Voucher na pobytový balík pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou v Gothale môže využiť výhradne výherca a jeho rodinní príslušníci. Výhra je neprenosná, nie je možné si v nijakom prípade nárokovať finančnú náhradu výhry a voucher je nepredajný.

Ako nás môžete kontaktovať

V prípade akýchkoľvek otázok o tom, ako zhromažďujeme, ukladáme alebo využívame osobné údaje, nás neváhajte kontaktovať.

Telefón: 02/6345 19 38

Napíšte nám na adresu:

PRELIEZKA, o.z.
Agátová 7/A,
841 02 Bratislava,
Slovensko

Naša zodpovedná osoba

Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: mosko@agenturakubus.sk

Táto verzia Zásad 1.0 je účinná od 19. mája 2018

Posledná aktualizácia: Nie je k dispozícii