Tipy na zaujímavé predškolské zariadenia

Thumbnail
Kategórie:

Ak hľadáte pre svoje deti viac než len škôlku, prečítajte si naše tipy na výnimočné predškolské zariadenia.

Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie, a s tým súvisí aj výber škôlky. V tomto zariadení strávi Vaše dieťa približne 3 roky a malo by sa naučiť základné návyky a disciplínu pred nástupom do školy. Môže sa tu však naučiť oveľa viac – slobodne a kreatívne premýšľať, osobnostne rásť, formovať sa hravou formou, naučiť sa cudzí jazyk, či vyskúšať si množstvo aktivít skrz bohatý program, ktorý tieto zariadenia ponúkajú.

Či už ste z kapacitných dôvodov nezískali miesto pre svoje dieťa v štátnej škôlke, alebo uprednostňujete individuálnejší prístup v súkromnom zariadení, pripravili sme pre Vás zoznam výnimočných a niečím špeciálnych zariadení, ktoré by Vás mohli zaujať.

Detské centrum Preliezka v Bratislave

Detské centrum sa nachádza v tichom príjemnom prostredí, vo veľkom dome s veľkou záhradou, kde sa môžu deti do sýtosti vyšantiť. Zároveň môžete počítať s dobrou dostupnosťou a možnosťou zaparkovať. V dosahu je nákupné centrum Avion, Ikea, Hornbach, Kika atď.

 • Naša najväčšia výhoda je: Vieme, že povinnosti Vám občas nedovolia prísť po dieťa presne o šiestej. Preto ponúkame starostlivosť o deti aj mimo bežnej prevádzkovej doby škôlky, dokonca aj v noci, či cez víkendy. Vašim ratolestiam sme jednoducho k dispozícii NONSTOP.
 • Zariadenie je vhodné najmä pre: od 2 rokov, pričom do našej škôlky môžu nastúpiť kedykoľvek počas roka
 • Hlavné aktivity: angličtina hravou formou, veľa pohybu v našej veľkej záhrade a v telocvični, správny vývin chrbtice a chodidiel vďaka pravidelným cvičeniam s fyzioterapeutom, pravidelné plávanie, saunovanie vo fínskej saune priamo v priestoroch našej škôlky, otužovanie a minimalizáciu chorobnosti Vašich detí pomocou čističky vzduchu Cleanaer
 • Stravovanie: individuálny prístup k  stravovaniu i ďalším špeciálnym potrebám Vášho dieťatka
 • Cena: kompletné informácie o cenách na telefónnom čísle 0904 304 334.

 

SMŠ Montessori Banská Bystrica a Zvolen

V škôlke sa máš cítiť dobre. Vojdeš a si taký, aký si… So všetkými svojimi odlišnosťami, rôznorodými potrebami, v dobré aj v menej dobré dni – sem patríš, tu si v bezpečí. To je dobrá škôlka.Dáša Kočvarová, Montessori – svet, Bratislava

Ako už názov hovorí, sme škôlka, ktorá pracuje na princípe pedagogiky Marie Montessori a nájdete nás vo Zvolene a v Banskej Bystrici. Deti sú u nás citlivo a empaticky uvádzané do vekovo zmiešaného kolektívu. Snažíme sa vytvárať také prostredie, v ktorom rešpektujeme individuálne schopnosti a odlišnosti každého dieťaťa.

Nie všetky deti robia v tú istú chvíľu rovnaké činnosti – jedno stavia ružovú vežu, iné skúma matematické zákonitosti, ďalšie poznáva písmenká… Na tieto činnosti dieťa využíva didaktický montessori materiál, ktorý je vytvorený tak, aby sa dieťa hralo a zároveň nevedome učilo. Deti vedieme k samostatnosti, zodpovednosti, empatii a tiež k úcte k sebe i k svojmu okoliu.

Sme sprievodcami Vašich detí a našim poslaním je deti podporovať, pomáhať im napĺňať ich vlastný potenciál a vytvárať svet,  v ktorom sú vzájomná úcta a porozumenie samozrejmosťou. To všetko za pomoci Montessori vzdelávania, rešpektujúceho prístupu a samozrejme vás – rodičov. A vždy máme na pamäti, že: „Jediným testom správnosti pri vzdelávacom procese je šťastie dieťaťa“. (M. Montessori)

ODPORÚČANÝ VEK DETÍ: 3-6 rokov
CENNÍK NÁJDETE TU

Súkromná materská škôlka a jasle Štvorlístok

Prijíma detičky vo veku od  1 do 6 rokov. Viac ako 7 rokov vytvára prostredie rodinného typu, v ktorom sa deti cítia ako doma, majú priestor sa prejaviť, realizovať a rozvíjať. Ranné detstvo považujú za rozhodujúce obdobie pre ďalší vývin a formovanie osobnosti dieťaťa, a práve preto sa rozhodli vytvoriť Vaším deťom podnetné a láskavé prostredie rodinného charakteru.

 • majú vlastný edukačný program „štvorlístok“, vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
 • individuálna predškolská príprava (deti od 5rokov) zameraná na nástup dieťaťa do základnej školy
 • ponúkajú priateľské a podnetné prostredie rodinného typu
 • podporujú zdravý životný štýl
 • vedú deti k ekologickému spôsobu života
 • podieľajú sa na enviromentálnych aktivitách
 • budujú v deťoch pozitívny vzťah k životnému  prostrediu
 • rešpektujú senzitívne obdobia detí
 • rozvíjajú celú osobnosť dieťaťa
 • deťom poskytujú individuálny prístup a napomáhame im k spoznaniu pozitívnej formy vlastného sebavyjadrenia
 • ponúkajú vzdelávanie a výchovu v duchu Montessori pedagogiky
 • ponúkajú alternatívny spôsob výučby formou zážitkového vzdelávania
 • ponúkajú dvojjazyčné slovensko-anglické prostredie
 • zárobkovo činní rodičia majú možnosť čerpať štátny príspevok prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny .

 

Detské centrum Mini raj v Bratislave

Mini raj je detské centrum, v ktorom sa snažíme o to, aby boli Vaše detičky spokojné, šťastné a nadobudli veľa potrebných skúseností  a naučili sa množstvo vecí formou hry. Mini raj ponúka poldenné  a celodenné opatrovanie detí za prijateľnú cenu a bohatý program pre deti v priebehu dňa. Opatrovanie zahŕňa Montessori výuku, logopedické cvičenia, pohybové aktivity, hravú angličtinu, výtvarnú činnosť,  pobyt na vlastnom detskom ihrisku, aktivity s canisterapeutickým psíkom a relax vo vyhradených spálničkách.

O zábavu detí sa stará milý, ústretový a stály tím učiteliek spolu s riaditeľkou. Preferujeme individuálny a zhovievavý  prístup ku každému dieťatku nízkym počtom detí v triedach rozdelených podla vekových kategórií. Malým počtom detí v triede ( 5-10 detí ) sa minimalizuje chorobnosť detí. Snažíme sa o to, aby sa deti cítili ako v raji a boli šťastné a rodičia spokojní.

Odporúčaný vek detí: od 2 do 5 rokov
Cena: 400€ dieťa/mesiac

Podobné články