Školáčik. Učíme sa čítať

Thumbnail
Kategórie:

Knižky Učíme sa čítať a Učíme sa písať číslice môžu byť výbornou pomôckou aj základným stupienkom k rozvíjaniu detskej čitateľskej gramotnosti.

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/87087557/ucime-sa-citat.jpg

 

Malí predškoláci sa učia „čítať“ podľa obrázkov – mnohí sa už nevedia dočkať, kedy skončia škôlku („prečo tam musím stále spinkať?“J) a doma skúšajú písať písmenká a hravou formou sa púšťajú do školáckych úloh. Máte aj vy doma takého šikovníčka? A možno sa k takému veku blíži – potom máme pre vás skvelý tip na užitočnú knižku.

 

V sérii Školáčik vyšla knižka Učíme sa čítať – je to pracovný zošit určený deťom pred nástupom do školy a na začiatku prvého ročníka základnej školy. Vyše 30 plnofarebných strán sa zameriava na sluchové a zrakové vnímanie, pozornosť, rozlišovanie tvarov a ich detailov, vyhľadávanie rýmov a pod.

 

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/87087557/ucime-sa-pisat-cislice.jpg

Deti na jednotlivých stranách hľadajú a dopĺňajú rýmy, delia slová na slabiky, určujú prvú hlásku v slove, odlišujú zvukovo podobné hlásky na začiatku slov, učia sa sluchom vnímať určené slovo v texte. Všetky tieto zručnosti sú potrebné na osvojenie si čítania a písania, no zároveň podporujú rozvoj reči.

 

Inými cvičeniami si deti trénujú pozornosť, zrakové vnímanie a postreh, pravo-ľavú orientáciu, časovú postupnosť. Pracovný zošit je koncipovaný hravou formou, aby deti cvičenia zaujali a riešili ich s chuťou. Deti napríklad hľadajú rozdiely na dvoch rovnakých obrázkoch, pomenúvajú predmety, hľadajú rovnaké tvary s viacerými detailami, vyfarbujú, počúvajú a dokresľujú.

 

Knižky Učíme sa čítaťUčíme sa písať číslice môžu byť výbornou pomôckou aj základným stupienkom k rozvíjaniu detskej čitateľskej gramotnosti.

Podobné články