Prihlás sa na nové krúžky 2020/2021!

Thumbnail
Kategórie:

Po lete plnom zábavy a oddychu je tu opäť škola. Aby školský rok nebol len o učení a povinnostiach, prihláste svoje deti na naše záujmové krúžky.

KRÚŽKY PRE DETI

Po lete plnom zábavy a oddychu je tu opäť škola. Aby školský rok nebol len o učení a povinnostiach, prihláste svoje deti na naše záujmové krúžky. Veľmi radi plnohodnotne vyplníme deťom ich voľný čas v škôlke, v rámci školskej družiny alebo po škole. Hravou a zábavnou formou ich zoznámime s cudzími jazykmi, tajmi vedných odborov, programovaním, prípravou vlastného videa či budovaním zručností. Vaša spokojnosť a spokojnosť Vašich detí je pre nás prvoradá a preto neustále zdokonaľujeme našu ponuku a každým rokom rozširujeme naše portfólio novými druhmi aktivít.  Krúžky učíme v základných školách, materských škôlkach a v online prostredí.  Ak ste v našej ponuke nenašli Vašu školu či škôlku, neváhajte nás kontaktovať, pokúsime krúžok zorganizovať aj pre Vaše deti.

Vyberte si z našej pestrej ponuky:

Angličtina s Wattsenglish –  krúžok anglického jazyka pre predškolákov i školákov. Vďaka výnimočnej metóde Wattsenglish a špecializovaným zahraničným aj slovenským lektorom, naučíme deti prirodzene reagovať na angličtinu a odbúravať bariéru komunikovať v cudzom jazyku. Obsah lekcií nadväzuje na učivo preberané na hodinách v školách, deti teda napredujú rýchlejšie! Súčasťou výučby sú aj učebné materiály Wattsenglish – kniha, CD a DVD. Krúžok je 2x týždenne.

 • Licencovaná metóda z Veľkej Británie
 • Skúsení lektori pod vedením metodika
 • Prirodzené biligválne prostredie
 • Cena je 169€ / za polrok / 24 lekcií

Deutsch is easy – nemčina hrou, ktorá deti baví. Len angličtina nestačí! Naším cieľom je ponúknuť vašim deťom aj kvalitné jazykové kurzy nemčiny, ktoré sú výsledkom dlhoročnej teoretickej prípravy, ako aj praktických skúseností s učením cudzieho jazyka u detí. Metóda KIKUS je skratka pre Kinder In Kulturen Und Sprachen, čo znamená „deti mnohých kultúr a jazykov“.  Je to overená metóda výučby cudzích jazykov postavená na vedeckom základe, zameraná predovšetkým na hry.  Zameriava sa hlavne na výučbu ústneho jazyka vrátane slovnej zásoby, gramatiky a spoločensko-jazykových komunikačných vzorov. V cene sú všetky materiály. Krúžok je 2x týždenne.

 • Nemčina hrou
 • Interaktívna metóda založená na vizualizácii
 • Podpora zmyslového vnímania
 • Cena je 139€ / za polrok / 24 lekcií.

Veda nás baví – krúžok Veda nás baví hravou a zábavnou formou zoznámi deti s tajmi vedných odborov, akými sú fyzika, chémia, astronómia, biológia či strojárenstvo. Deti si vyskúšajú, aké je to, stať sa aspoň na chvíľu malým vedcom. V rámci krúžku realizujú experimenty z oblasti magnetizumu, vulkanizmu, mechanickej energie, skúmajú vlastnosti kvapalín, plynov a mnohé iné javy okolo nás. Každý rok máme nové pokusy, takže aj keď deti chodili v minulom školskom roku, tak sa im pokusy nebudú opakovať. Krúžok je 1x týždenne.

 • Zábavné vedecké experimenty
 • Princípy fungovania javov
 • Cena krúžku je 65€ /za polrok / 14 lekcií.

Hravá joga – vedeli ste, že jogovými cvičeniami je možné začať už v predškolskom veku? Vďaka joge si deti osvojujú správne držanie tela, podporuje ďalší rozvoj detskej motoriky, posilňuje svaly a podľa prívržencov tohto cvičenia je dokonca tréningom pre detský mozog. Joga pre deti počíta s ich hravosťou a schopnosťou sústrediť sa len kratší časový úsek. Preto je toto cvičenie oveľa dynamickejšie. Čo dieťa potrebuje na krúžok jogy? Chuť hýbať sa, joga podložku alebo inú protišmykovú podložku a pohodlné oblečenie

 • Cena krúžku je 45€ / za polrok / 12 lekcií.

Športujeme hravo – v rámci krúžku rozvíjame všeobecné pohybové schopností detí pomocou zábavných súťaží v pohybe, učíme ich spolupracovať a navzájom sa povzbudzovať v tímoch. Dôraz kladieme na to, aby všetky prostriedky využívané v pohybovej príprave, zohľadňovali prirodzenú hravosť a aktivitu detí a podnietili ich záujem o športovanie. Aby deti samé od seba prejavovali záujem o šport, aby sa chceli hýbať, aby si našli pomocou športu nových kamarátov a stali sa z nich v budúcnosti ľudia, ktorí budú schopní rešpektovať pravidlá a riadiť sa nimi v duchu fair play.

Cena krúžku je 65€ / za polrok / 10 lekcií.

 

Chami LEGO® – ktoré dieťa nemiluje LEGO®? Asi žiadne… vedia pri ňom presedieť celé hodiny, a my tomuto hraniu s kockami dávame v krúžku Chami LEGO® koncept.

 • Vzdelávanie hrou
 • Spoznávanie sveta cez LEGO®
 • Upevňovanie reálnych zručností
 • Cena krúžku je 79€ / za polrok / 15 lekcií.

Prihlasovanie na jednotlivé krúžky trvá do 30. 9. 2020 na www.kruzkypredeti.sk

Tešíme sa na všetky prihlásené deti, výučbu v krúžkoch začíname od 5. októbra.

Váš tím kruzkypredeti.sk

Podobné články