Potrebujete pomoc s výberom škôlky?

Thumbnail
Kategórie:

Ak si neviete rady s výberom predškolského zariadenia, nechajte sa inšpirovať našim článkom.

Každá mamička chce pre svoje dieťa to najlepšie a inak to nie je ani pri výbere škôlky. Nie vždy sa však podarí dieťatko umiestniť do štátnej škôlky. Dôvodov môže byť hneď niekoľko. Veľmi častým dôvodom je kapacita štátnej škôlky alebo nízky vek dieťaťa, nakoľko mamičky sú častokrát nútené nastúpiť do práce ešte pred dovŕšením 3 rokov dieťaťa.

My sme si teda povedali, že urobíme malý prieskum a predstavíme vám zopár súkromných predškolských zariadení. Stačí si už len vybrať.

Škôlka MaxiMax v Bratislave

je súkromné predškolské zariadenie, ktoré poskytuje kvalitné, odborné a systematické služby v oblasti výchovy, vzdelávania a starostlivosti o deti vo veku od 2 do 6 rokov, s možnosťou vykonania odbornej diagnostiky dieťaťa a psychologicko-pedagogického poradenstva pre rodičov.

Zariadenie v novopostavenom bytovom komplexe s názvom Svornosť, s vyhrievanou podlahou v celom interiéry, s neustálou dezinfekciou a recykláciou vzduchu, spĺňa zákonom stanovené prísne hygienické a bezpečnostné normy.

Interiér má veľkorysú rozlohu a je ergonomicky a dispozične usporiadaný tak, aby všetky zóny – zóny vzdelávacích a hrových aktivít, zóna oddychu, stravovacia zóna a sociálna zóna – mali svoj samostatný priestor a vzájomne sa nerušili.

Exteriér je celý oplotený a zatrávnený. Jeho súčasťou je pieskovisko, preliezka a hojdačka, nafukovací skákací hrad, bazénik, čo poskytuje deťom dostatočný a bezpečný priestor na pohybové a hrové aktivity.

Týmto je zabezpečený maximálny komfort a bezpečnosť pri všetkých činnostiach detí.

 • Naša najväčšia výhoda je: Celo-osobnostný rozvoj a formovanie jedinečnosti dieťaťa hravou formou.
 • Zariadenie je vhodné najmä pre: deti vo veku od 2 do 6 rokov
 • Hlavné aktivity: Odborné a systematické služby v oblasti výchovy, vzdelávania a starostlivosti o deti predškolského veku, ako aj realizácia detí v záujmových krúžkoch, ktoré sú súčasťou výchovného procesu pri budovaní ich kreativity a osobitosti. Hravá Angličtina prirodzeným spôsobom, rozvoj Umeleckého talentu kreslením, maľovaním, spracovaním rôznych materiálov (hlina, plastelína, papier a pod.), Dramatizácia spev, recitácia, herectvo, taktiež Pohybové aktivity ako gymnastika, tanec, koordinácia pohybu, ako aj výuka Spoločenského správania sa, bontónu, stolovania i varenia.
 • Stravovanie: Škôlka Maxi Max zabezpečuje pre deti zdravú a vyváženú stravu z čerstvých surovín, ako aj bezlepkové, bezlaktózové, vegetariánske jedlá.
 • Cena: od 100 € Kompletný cenník nájdete na TU

 

Detské centrum Mini raj v Bratislave

Detské centrum Mini raj ponúka deťom (2-5 r.) veľa zábavy, jogu, gymnastiku, tanec, hravú angličtinu, výtvarnú činnosť,  Montessori hry a výuku, pobyt na vlastnom detskom ihrisku a relax vo vyhradených spálničkách.  O zábavu detí sa stará milý, ústretový a stály tím učiteliek spolu s riaditeľkou. Preferujeme individuálny a zhovievavý  prístup ku každému dieťatku. Snažíme sa o to aby sa deti cítili ako v raji a boli šťastné a rodičia spokojní.

 • Naša najväčšia výhoda je: Individuálny prístup v malom kolektíve detí v krásnych veľkých priestoroch s veľkými herňami, spálničkami a dvorom.
 • Zariadenie je vhodné najmä pre: deti vo veku od 2 do 5 rokov
 • Hlavné aktivity: Montessori hry a výuka, hravá angličtina, tanec, výtvarná činnosť.
 • Stravovanie: Denne ovocie a zelenina. Možnosť špeciálneho stravovania.
 • Cena: poldenné opatrovanie 200€ – 250€/dieťa + strava 2,5€/poldeň;  celodenné opatrovanie 300€ – 350€/dieťa + strava 3,2€/celý deň. Kompletný cenník nájdete na www.miniraj.sk

Fairyland v Bratislave

Filozofia a osnova nášho detského centra odráža a uznáva kultúrne hodnoty tak slovenskej, ako aj medzinárodnej komunity .

Cieľom medzinárodného vzdelávania je porozumenie rôznorodým kultúram a vzájomná úzka spolupráca v prospech splnenia individuálnych potrieb každého dieťaťa . Deťom musíme pomôcť v tom, aby prijali vzájomné rozdiely a vedeli oceniť svoju jedinečnosť a zároveň rozvíjať ich schopnosti spoločnej spolupráce pri hraní a učení.

V škôlke máme pre deti zabezpečené antialergické prostredie, čističky vzduchu v triedach, celodenný pitný režim samozrejmosťou. Medzinárodný kolektív detí.
Interiér: Veľkorysé – vekovo prispôsobené priestory. Veľká herňa, samostatne triedy – plne vybavené podľa veku dieťaťa so samostatnými toaletami k jednotlivým triedam.
Exteriér: Škôlka má samostatne multifunkčné ihrisko – na každodenný pobyt deti na čerstvom vzduchu nezávisle od ročného obdobia a počasia.
 • Naša najväčšia výhoda je: V detskom centre Fairyland prebieha celodenná komunikácia v anglickom jazyku, vládne u nás bezpečné, láskyplné prostredie v duchu ROZPRÁVOK a HIER a ponúkame Vám nadštandardnú a kvalitnú predškolskú prípravu vrátane 0-predprípravky.
 • Zariadenie je vhodné najmä pre: deti od 1-6 rokov. Nástup možný počas celého roka v prípade voľného miesta vo vekovej triede.
 • Hlavné aktivity: Celodenná výuka v anglickom jazyku aj native speakermi, nemčina pre deti 2x týždenne, plávanie pre deti 1x týždenne v bazéniku so slanou vodou a detská sauna na podporu imunity, rôzne letné a zimné športové aktivity – tenis, gymnastika, lyžovanie a korčuľovanie. V škôlke máme keramický krúžok s výtvarníčkou. Tanečný krúžok Latino, Hudobný krúžok a výuka flauty, Kurz maďarčiny.
 • Stravovanie: Škôlka zabezpečuje vyváženú stravu vrátane zeleninovej a ovocnej zložky každý deň. Možnosť výberu klasického menu alebo vegetariánskeho. Zabezpečujeme aj bezlepkovú a bezlaktózovú stravu.
 • Cena: od 329 €/mesiac. Kompletný cenník na www.fairyland.sk

Dúhová škôlka v Bratislave

Súkromná materská škola v biznis-centre Westend Gate je založená na koncepte firemnej škôlky, ktorá svojou polohou a službami vychádza v ústrety pracujúcim rodičom.

Materská škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. Jej edukačný program je preto akreditovaný. Poskytuje starostlivosť o deti vo veku od 2 do 6 rokov. SMŠ má tri triedy, do ktorých sú deti delené na základe veku, priestrannú šatňu, kúpeľňu, výdajňu stravy s jedálňou a vlastné ihrisko. Je prevádzkovo oddelená od zvyšku administratívnej budovy.

SMŠ spolupracuje externými odborníkmi (napr. logopéd, psychológ, stomatológ) a tiež zapája do množstva projektov (Unicef, Detské kardiocentrum a pod.).

 • Naša najväčšia výhoda je: skúsenosti, akreditovaný program a moderné kreatívne prostredie. Hlavnou myšlienkou zariadenia je pripraviť deťom kvalitný program a pomôcť im rásť a vyvíjať sa v kreatívnom a modernom prostredí s láskou a rešpektom ku každému z nich.
 • Zariadenie je vhodné najmä pre: rodičov a deti vo veku od 2 do 6 rokov, ktorí hľadajú naozajstnú modernú škôlku pre svoje deti
 • Hlavné aktivity: veku primeraný edukačný program v každej skupine, zosilnená výučba angličtiny, záujmové krúžky (in- line, lyže, plavecký výcvik, korčuľovanie a pod. ),  široký servis a doplnkové aktivity pre deti a rodinu
 • Stravovanie: zdravý a vyvážený jedálny lístok, dostatok ovocia i zeleniny
 • Cena: 389 eur/ mesiac, stravná jednotka: 3,3 eura/ deň. Kompletný cenník TU.

 

Mamajáčik v Prešove

Súkromná MŠ – Mamajáčik so svojím vnútorným aj vonkajším priestorom nachádzajúcom sa v blízkosti centra mesta Prešov umožňuje realizovať vlastné nápady vo variabilnom prostredí tried a tiež pozorovať a chrániť prírodu v areály MŠ, a to v každom ročnom období. Uprednostňujeme prírodný materiál pred umelým, čo sa odráža na zariadení školy.

Príjemná atmosféra je pre našu MŠ príznačná. Nie nadarmo má prívlastok „Škola pohody“. To si vyžaduje nemalé úsilie celého personálu školy. Každodenná pohoda a estetická úprava interiéru a exteriéru školy nie je samozrejmosťou. Je to pravidelná práca počas celého roka. Spolu sa tešíme z každej novej rastlinky, ktorá nám vyrastie samovoľne, alebo našou zásluhou v bylinkovej a zeleninovej záhradke.

 • Naša najväčšia výhoda je: Priestorovo veľká trieda pre všetky aktivity, priestranná telocvičňa, vlastná kuchyňa, školská záhrada, „Detský vodný svet“ s vírivým bazénom, saunou, sprchou, toaletou a rekreačným kútikom s ležadlami na oddych. Pravidelný pobyt v saune a bazéne prispieva k upevňovaniu imunitného systému otužovaním a je zároveň spestrením pobytového režimu.
 • Zariadenie je vhodné najmä pre: pre deti od 2,5 do 6 rokov
 • Hlavné aktivity: Vyučovanie aj v anglickom jazyku, denne a systematicky, Pohybový krúžok „Hopsáčik“ (fit lopty), Dramatický krúžok Mamajáčik (s výstupom tvorivej dramatiky vo forme divadla),Hudobno – tanečný krúžok Eboníček, Sauna, bazén – edukačný proces, ktorý končí  schopnosťou splývania dieťaťa, Maximálne 12 detí na jedného pedagóga
 • Stravovanie: Súčasťou materskej školy je zariadenie vlastného školského stravovania.
 • Cena: 250 €/mesiac, viac info o cene sa dozviete na sms.mamajacik@gmail.com alebo na tel. čísle 0915 872 712

Detské jasle Mimi vo Vranove

Detské jasle Mimi sú zariadením, ktoré zabezpečuje hlavne celodennú starostlivosť. Zároveň sú prvým zariadením vo Vranove a jeho okolí, ktoré v prístupe k deťom využíva prvky Montessori. Je situované v príjemnom prostredí rodinného domu s vlastnou záhradou a parkoviskom. Podľa dopytu, okrem celodennej starostlivosti poskytujeme aj poldennú a hodinovú starostlivosť. Starostlivosť o deti je zabezpečovaná kvalifikovaným personálom.

Vedenie k samostatnosti v každodenných činnostiach bežného života a rešpektujúci prístup je samozrejmosťou, deti si sami vyberajú, čomu sa majú chuť počas dňa venovať. Pracujeme s menšou vekovo zmiešanou skupinkou detí v počte 10-14. Výhodou tejto zmiešanej skupiny je, že mladšie deti sa učia od starších a staršie rady pomáhajú tým mladším a učia sa rešpektu k nim, k sebe samému a k prostrediu v ktorom žijú. Výnimkou sú edukačnej chvíľky kedy, ak je to potrebné, kvôli väčšiemu „pokoju“ a sústredenosti, sa staršie deti delia a pracujú samostatne v Montessori herničke, kde na nich čaká pripravené prostredie.

 • Naša najväčšia výhoda je, že svojim prístupom si vieme ľahšie získať dôveru a rešpekt detí, čo im veľmi pomáha pri ich adaptácii a následnom vývoji.
 • Zariadenie je vhodné najmä pre: deti vo veku od pol roka do troch rokov.
 • Hlavné aktivity: Harmonogram dňa je pestrý, motivujúci a je rozdelený tak, aby sa deti v rámci vzdelávacích aktivít v priebehu týždňa venovali maľovaniu, cvičeniu, dráme, hudbe, Montessori aktivitám, ktoré majú najradšej. Všetky tieto aktivity nadobúdajú iný rozmer ak ich praktizujeme počas pobytu vonku. Súčasťou starostlivosti o mladšie deti je baby masáž a staršie deti sa učia základy angličtiny.
 • Stravovanie: 4-5x denne, pestré, zamerané na dostatočný príjem bielkovín, ovocia, zeleniny. Dbáme na dodržiavanie pitného režimu. Obedy dovážame z neďalekej materskej školy, prípravu ostatnej stravy zabezpečujeme v jasličkovej kuchynke.
 • Cena: poplatok za opatrovanie 280€/ dieťa, poplatok za stravu (vratný) 1,70€/deň. Kompletný cenník a ďalšie informácie nájdete TU.

Detské centrum Preliezka v Bratislave

Detské centrum sa nachádza v tichom príjemnom prostredí , vo veľkom dome s veľkou záhradou, kde sa môžu deti do sýtosti vyšantiť. Zároveň môžete počítať s dobrou dostupnosťou a možnosťou zaparkovať. V dosahu je nákupné centrum Avion, Ikea, Hornbach, Kika atď.

 • Naša najväčšia výhoda je: Vieme, že povinnosti Vám občas nedovolia prísť po dieťa presne o šiestej. Preto ponúkame starostlivosť o deti aj mimo bežnej prevádzkovej doby škôlky, dokonca aj v noci, či cez víkendy. Vašim ratolestiam sme jednoducho k dispozícii NONSTOP.
 • Zariadenie je vhodné najmä pre: od 2 rokov, pričom do našej škôlky môžu nastúpiť kedykoľvek počas roka
 • Hlavné aktivity: angličtina hravou formou, veľa pohybu v našej veľkej záhrade a v telocvični, správny vývin chrbtice a chodidiel vďaka pravidelným cvičeniam s fyzioterapeutom, pravidelné plávanie, saunovanie vo fínskej saune priamo v priestoroch našej škôlky, otužovanie a minimalizáciu chorobnosti Vašich detí pomocou čističky vzduchu Cleanaer
 • Stravovanie: individuálny prístup k  stravovaniu i ďalším špeciálnym potrebám Vášho dieťatka
 • Cena: kompletné informácie o cenách na telefónnom čísle 0904 304 334.

Podobné články