Tvorivé ateliéry v Bibiane

Adresa Panská ul. 41 , 815 39 Bratislava Email bibiana@bibiana.sk Telefón + 421 2 20 467 131 Web www.bibiana.sk

TVORIVÝ ATELIÉR – tematické ateliéry s bohatou ponukou programov: Maľba slovom,
Po stopách tieňov, Vytvor si svoj fotogram, Písmo ako tvar-tvár, Toto som ja, Workshop
animácie v 3 krokoch. Pre školy a školské skupiny je možné programy Tvorivého ateliéru objednať
v čase od 13:00 hodiny.

Harmonogram Tvorivých ateliérov:

3. 6. 16:00 TVORIVÝ ATELIÉR / MAĽBA SLOVOM

4. 6. 16:00 TVORIVÝ ATELIÉR / VYTVOR SI SVOJ FOTOGRAM

7. 6. 16:30 TVORIVÝ ATELIÉR / TOTO SOM JA

14. 6. 16:00 TVORIVÝ ATELIÉR / MAĽBA SLOVOM

17.6. 9:30 10:30 TVORIVÝ ATELIÉR / PO STOPÁCH TIEŇOV

21. 6. 16:30 TVORIVÝ ATELIÉR / VYTVOR SI SVOJ FOTOGRAM

24. 6. 16:00 TVORIVÝ ATELIÉR / TOTO SOM JA

28. 6 16:30 TVORIVÝ ATELIÉR / PÍSMO AKO TVAR-TVÁR

MAĽBA SLOVOM
Workshop zameraný na písmo a písanie z iného uhla pohľadu. Nie je potrebný krasopis, ani stopercentná gramatika, s písaným slovom sa deti budú hrať a zabávať.
Vedie – A. Gašperec Brozová (Pre žiakov 1. – 6. roč. ZŠ)

PO STOPÁCH TIEŇOV
Zážitkové poznávanie techník tieňového divadla, hry so svetlom a tieňom prostredníctvom príbehu či vyriešenia záhady. Deti objavia svet
ukrytý v tieňoch, pomocou symbolov si budú posielať tajné správy a vyriešia záhadu troch pátračov.
Vedie – V. Trokšiarová (Pre deti MŠ a žiakov 1. – 6. roč. ZŠ)

VYTVOR SI SVOJ FOTOGRAM
Workshop sa zameriava na oboznámenie s tvorbou fotografie bez použitia fotoaparátu.
Pomocou prírodných materiálov a predmetov bežnej potreby, budú deti vytvárať a hľadať znaky pri práci so svetlocitlivým materiálom.
Vedie – A. Frajková (Pre žiakov 3. – 9. roč. ZŠ)

PÍSMO AKO TVAR-TVÁR
Tvorivá hra s písmenami, ich odtláčaním, dokresľovaním, kde sa deti nenásilnou formou zoznámia so znakmi a písmenami.
Vedie – A. Gašperec Brozová, A. Frajková (Pre deti MŠ a 1. stupeň ZŠ)

TOTO SOM JA
Hravá dielnička pomôže deťom vytvoriť malú knižočku alebo leporelo. Na pomoc si zoberú základné tvary – čiary, kruhy, trojuholníky či
štvorce. Dotvoria ju pomocou jednoduchých pečiatok a ďalších aktivít.
Vedie – I. Kleinová (Pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ)

 

Zdroj: www.bibiana.sk