Február v BIBIANE

16:00
16:00
Adresa Panská 41 , 81101 Bratislava - Staré Mesto Email bibiana@bibiana.sk Telefón +421 2 5443 5366 Web www.bibiana.sk

Srdečne Vás pozývame na kolektívne verejné aj súkromné predstavenia v dome umenia pre deti na mesiac február.

Programy počas pracovného týždňa sú určené kolektívom na základe objednávky. Objednať sa môžu na tel. č. 02 5443 5366 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod.:

 • 6. 2. 14.00 Autoportrét
 • 7. 2. 14.00 Autoportrét
 • 8. 2. 10.00 Stína už sa nebojí
 • 13. 2. 14.00 Autoportrét
 • 14. 2. 14.00 Autoportrét
 • 15. 2. 10.00 Autoportrét
 • 20. 2. 14.00 Autoportrét
 • 21. 2. 14.00 Ako na strašidlá
 • 22. 2. 10.00 Stína už sa nebojí
 • 27. 2. 10.00 Ako sa z divých zvierat stali domáce
 • 28. 2. 10.00 Ako sa z divých zvierat stali domáce

Individuálnym návštevníkom ponúkame nedeľné programy, na ktoré sa netreba objednávať:

 • 4. 2. 16.00 Z 2D do 3D
 • 11. 2. 16.00 Čítame a kreslíme s Katarínou Nádaskou
 • 18. 2. 16.00 Autoportrét
 • 25. 2. 16.00 Ako sa z divých zvierat stali domáce

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH:

Ako sa z divých zvierat stali domáce:

 • „Toto sa prihodilo dávno, keď ešte všetky zvieratá boli divé: pes bol divý, kôň bol divý, krava bola divá, mačka bola divá, ba dokonca aj človek bol divý…“
 • Účinkuje – M. Kecskésová
 • Pre deti od 3 rokov

Čítame a kreslíme s Katarínou Nádaskou:

 • Výstava Hu húúú oboznámi deti i ostatných návštevníkov s rôznymi slovenskými poverovými bytosťami a prostredím, v ktorom sa objavovali. Niektorí chronicky známi, iní neznámi a kuriózni obyvatelia lesov, lúk, jazier a hôr vystúpia z histórie a pripomenú sa v novej podobe. Tvorivé dielne s etnologičkou Katarínou Nádaskou.
 • Autorka – I. Abrahamfyová
 • Pre deti od 5 rokov

Ako na strašidlá:

 • Kreslíme, skladáme, lepíme – workshop zameraný na kombináciu kresby a koláže z rôznorodých materiálov – papiera, textilu, prírodnín. Deti si vyrobia jedno zo strašidielok.
 • Autorka – I. Abrahamfyová
 • Pre deti od 6 rokov

Z 2D do 3D:

 • Takto ožívajú ilustrácie detí. Workshopy povedie slovenský ilustrátor Svetozár Košický.
 • Pre deti od 7 rokov

Autoportrét:

 • Priblíži deťom jeden z výtvarných smerov – Kubizmus. Pomocou geometrických tvarov si vyskladajú vlastný portrét.
 • Pre deti od 6 rokov

Stína sa UŽ nebojí:

 • Dievčatko Stína sa bojí zimy a chladu. Musí však premôcť svoj strach a nie zimu a spoznať, že s pomocou priateľov sa veci menia ľahšie. A to, čo nasleduje je radostné a príjemné ako šálka horúcej čokolády. Krehký zimný príbeh Lani Yamamoto z vydavateľstva Slniečkovo bude východiskom pre hru a tvorivosť najmenších návštevníkov BIBIANY v sprievode dospelého.
 • Pre deti od 18 mesiacov

VÝSTAVY V BIBIANE:

KINO SPOD VANKÚŠA:

 • Autorská výstavy Petry Štefankovej, ktorá vyštudovala grafický dizajn na VŠVU v Bratislave a filmovú a televíznu grafiku v Prahe. Od roku 2006 žila a tvorila v Londýne a ako jediná Slovenka je členkou britskej Kráľovskej spoločnosti umenia. Väčšina vystavených diel je úplne nová a vznikli v roku 2017. Predstaví niekoľko sérií s rôznymi výtvarnými prístupmi, ktoré korešpondujú s jej štýlovou variabilitou.
 • Na tejto výstave sa dozviete niečo o tom, aké filmy sa premietajú do snov ilustrátorky.
 • Termín:  11. 1. – 11. 2. 2018

HU HÚÚÚ alebo najstrašnejšie slovenské strašidlá:

 • Aj na prvý pohľad strašidelná téma je cestou k poznávaniu tradičnej kultúry vlastného národa a objavovaniu jej morálneho odkazu. Interaktívna výstava inšpirovaná knihou Kataríny Nádaskej, Jána Michálka a ilustrátora Svetozára Košického: Čerti, bosorky a iné strašidlá je návratom k strašidelným bytostiam zo slovenských rozprávok a povestí ako protiklad halloweenských strašidiel. Návštevníci sa zoznámia s hadom – dobrým ochrancom domu, NOČNOU MOROU a zlým škriatkom ZMOKOM, mlyn obýva VODNÍK aj RUSALKY a v pekle okolo ohňa s diabolským gulášom sedí kopa ČERTOV. Deti si môžu sadnúť na DRAKA, stretnúť SVETLONOSOV aj  GRGALICU a pod podlahou môžu pozorovať pracovitých TRPASLÍKOV.
 • Námet, scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová, výtvarno-priestorové riešenie – O. Slivka, texty – K. Nádaská
 • Termín: 20. 10. 2017 – 1. 4. 2018

IZMY A IZBY:

 • Najpriamejšou cestou ako si obľúbiť umenie je pochopiť ho. Najjednoduchšou cestou ako pochopiť umenie je zažiť ho. Toto je cieľom našej výstavy, ktorá je prehľadom hlavných výtvarných smerov konca 19. a začiatku 20. storočia, kde jednotlivé miestnosti „izby“ sú venované niektorému „izmu“ ako napr. impresionizmus, expresionizmus, kubizmus alebo surrealizmus. Deti môžu vstúpiť do izieb či ateliérov a stať sa účastníkmi tvorby v jednotlivých obdobiach. Skriňa ako Degasovo baletné štúdio, vlastný kubistický portrét v rozbitom zrkadle alebo surrealistická posteľ – vzducholoď je určite lákavou pozvánkou nie len pre deti.
 • Námet a scenár – A. Paulínyová, výtvarno-priestorové riešenie – B. Peuch, dramaturgia – S. Broadhurst Petrovická
 • Termín: 24. 8. 2017 – 11. 2. 2018

Zdroj: www.bibiana.sk