Program pre deti v CINEMAX

Nájdete tu všetky filmy vhodné pre detského diváka: rozprávky, animované alebo rodinné filmy. Detské filmy neobsahujú nevhodné motívy, nahotu, prejavy násilia, vulgárny jazyk a podobne.

Aktuálny program filmov vhodných pre detského diváka nájdete vždy

na stránkach CINEMAX