Očkovací kalendár na rok 2013

Thumbnail
Kategórie:

Dôležité informácie o očkovaní na rok 2013.

image

ROČNÍK NARODENIA
VEK
DRUH OČKOVANIA
TYP OČKOVANIA
2013
3. – 4. mesiac
Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna)
vírusová hepatitída B
hemofilové invazívne infekcie
detská obma
(DTaP- VHB-HlB-IPV)
Pneumokokové invazívne ochorenia
(konjugovaná vakcína (PCV*),
simultánna aplikácia s hexavakcínou)
l. dávka (základné očkovanie)
5. – 6. mesiac
II. dávka (základné očkovanie)
ll. -12. mesiac
III. dávka (základné očkovanie)
2012
od 15. mesiaca,
najneskôr do 18. mesiaca života
Morbilli, mumps, rubeola (MMR)
základné očkovanie
2008
v 6. roku života
Diftéria, tetanduest, pertussis (acelulárna)
detská obrna
(DTaP-IPV)
preočkovanie
2003
v ll. roku života
Morbilli, mumps, rubeola
(MMR)
preočkovanie
2001
v 13. roku života
Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna),
detská obma
(dTaP-IPV)
preočkovanie
X
Dospelí
Diftéria, tetanus
(dT**)
preočkovanie každých 15 rokov

Poznámky:

* Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

** Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporúčaného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

 

Zdroj: www.zdravie.sk

Podobné články