Nový prírastok v ZOO: Mláďa európskeho obra

Thumbnail
Kategórie:

Dňa 23. augusta sa v ZOO Bratislava narodilo mláďa zubra európskeho.

Matkou je samica Princezná (nar. Bratislava 2005) a otcom samec Cvajan (nar. Chomutov 2005). V týchto dňoch mláďa, matka ale aj celé stádo potrebuje pokoj aby si na novú situáciu a člena stáda zvyklo.

V bratislavskej ZOO sa prvé zubrie mláďa (samička) narodilo v roku 2001. Do súčasnej doby sa nám narodilo 20 mláďat, pričom väčšina z nich boli samice (15). Momentálne v našej zoologickej záhrade chováme 6-člennú skupinu zloženú zo samca Cvajana, dospelej samice Princeznej a mláďat (dvojročné samičky Pola a Priska a ročná samička Price-Princess).

mlada uz na nozickach

Zubor európsky je najväčší suchozemský cicavec a voľne žijúci prežúvavec Európy, patrí ku párnokopytníkom z čeľade turovitých. Pred niekoľkými storočiami bol na našom území rozšíreným živočíchom. Začiatkom 20. storočia vo voľnej prírode vyhynul. Dôvodom bolo intenzívne odlesňovanie a neregulovaný lov. Z posledných 54 kusov zubrov chovaných v zajatí sa podarilo udržať celú dnešnú populáciu zubra európskeho. V súčasnosti bol však zubor do voľnej prírody úspešne navrátený vďaka reštitučným programom vo východnej Európe. Prvý takýto program bol uskutočnený v roku 1952 v Poľsku. Aj naša ZOO sa pridala k návratu zubrov do prírody. V roku 2004 bola samica Púpava prevezená do NP Poloniny v rámci celoeurópskeho projektu obnovy voľne žijúcej populácie. Udržanie populácie zubra a jeho návrat do voľnej prírody je podľa niektorých vedcov najvýznamnejším európskym úspechom ochrany kriticky ohrozených živočíchov.

 

Rad: párnokopytníky
Dĺžka tela: 290 cm
Dĺžka chvosta: 80 cm
Hmotnosť: býk 910 – 1000 kg, krava 540-750 kg
Dĺžka gravidity: 254 – 272 dní
Počet mláďat: 1 – 2
Pôrodná hmotnosť: 27 kg
Dĺžka života: 27 rokov
Potrava: trávy, byliny, listy a kôra stromov a krov, lišajníky a machy
Predátory: vlk, rys (pre mláďatá)
Spôsob života: materské skupiny, samčie skupiny, alebo samci žijú samotársky
Výskyt: listnaté a zmiešané lesy v Poľsku a na Slovensku

Podobné články