Nedostalo sa Vaše dieťa do štátnej škôlky?

Thumbnail
Kategórie:

Ak hľadáte pre svoje ratolesti viac než len miesto na odloženie detí, prečítajte si naše tipy na kvalitné predškolské zariadenia.

Výber správnej škôlky pre vaše dieťa môže byť náročný a záleží na mnohých faktoroch, ako napríklad vašich preferenciách, potrebách dieťaťa a dostupnosti. Tu sú niektoré tipy, ktoré by vám mohli pomôcť pri výbere správnej škôlky pre vaše dieťa:

 1. Navštívte viacero škôlok: Navštívte viacero škôlok v oblasti, kde bývate a porovnajte ich programy a filozofie, aby ste našli tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a potrebám vášho dieťaťa.
 2. Hľadajte referencie: Požiadajte o referencie od rodičov, ktorí už majú skúsenosti s danou škôlkou. Ich skúsenosti a odporúčania môžu byť užitočné pri vašom rozhodovaní.
 3. Zistite viac o škôlke: Zistite viac o histórii, filozofii, pedagogických prístupoch a vzdelávacích programoch škôlky. Skúste zistiť aj informácie o zamestnancoch škôlky, aké majú skúsenosti a aké sú ich kvalifikácie.
 4. Zvážte dostupnosť: Zvážte dostupnosť a polohu škôlky a zhodnoťte, či je vhodná pre vás a vašu rodinu. Skúste zistiť aj informácie o parkovaní, preprave alebo iných praktických veciach, ktoré by mohli ovplyvniť vaše rozhodnutie.
 5. Skúste sa pozrieť na vzdelávací program: Preskúmajte vzdelávací program škôlky a zhodnoťte, či zodpovedá vašim preferenciám a očakávaniam. Skúste zistiť, ako sa program zameriava na rozvoj detí a aké sú jeho hlavné ciele.
 6. Zistite si, ako je organizovaná strava: Skúste zistiť, ako je organizovaná strava v škôlke, či sa ponúka zdravá a vyvážená strava, a či sú zohľadnené špeciálne potreby vášho dieťaťa.
 7. Zamerajte sa na komunikáciu: Skúste zistiť, aký je prístup škôlky k komunikácii s rodičmi a ako sú organizované stretnutia a konzultácie s pedagogickým personálom.

Nedostalo sa Vaše dieťa do štátnej škôlky? Radi by sme uľahčili rodinám s deťmi výber vhodného a rešpektujúceho miesta pre ich ratolesti. Vytvorili sme článok s tipmi na súkromné materské školy. Či už ste z kapacitných dôvodov nezískali miesto pre svoje dieťa v štátnej škôlke, alebo uprednostňujete individuálnejší prístup v súkromnom zariadení, pripravili sme pre Vás tipy na zariadenia, ktoré by Vás mohli zaujať.

 

Wonderland

Hľadáte pre svoje dieťa to správne detské a aj nadštandardné prostredie s kvalitnou predškolskou bilingválnou prípravou ? Tak ste na správnej adrese. Naša SMŠ oslávila v roku 2022 už 20 rokov pôsobenia na trhu.

Pracujeme s menším počtom detí v triedach, ktoré sú rozdelené podľa veku.

Obe škôlky sú novozrekonštruované. Okrem kvalitného vzdelávania v anglickom jazyku ponúkame pre deti krásne, moderné vybavenie ako napr. počítačovú učebňu, interaktívne tabule, lezeckú stenu, tanečnú sálu, interiérové kryté ihrisko, wellness so saunou a bazénikom, veľký vonkajší areál a pod.

Naša súkromná MŠ je zameraná na výučbu anglického jazyka s prípravou na ďalšie bilingválne vzdelávanie na našej súkromnej ZŠ WonderSchool na Bilíkovej ul.34 v Bratislave.

Materská škola je akreditovaná Ministerstvom školstva SR. Sídlime na adrese Bazovského 2 a 4, v Dúbravke.

Viac: www.wonderland.sk

 

Súkromná materská škola Pramienok pozýva rodičov na  deň otvorených dverí

Súkromná materská škola Pramienok v Petržalke vznikla z iniciatívy rodičov a patrí medzi vyše 500 školských zariadení v 60 krajinách sveta. Jej koncept je postavený na komplexnom rozvoji detí a vzájomnej spolupráci rodičov a učiteľov.

Deti majú  pestrý výchovno – vzdelávací program prostredníctvom hier, cvičení, experimentov či zážitkových foriem, ktoré sú cielene vyberané, aby rozvíjali rôzne intelektuálne a osobnostné oblasti dieťaťa. „Naše deti začínajú deň ranou stimuláciou s využitím flash kariet Glenna Domana, venujú sa  zdravotným a dychovým cvičeniam. Počas dňa pracujú podľa Hejného metódy, rozvíjajú predčitateľskú gramotnosť metódou fonematického uvedomovania podľa Prof. Eľkonina, venujú sa výtvarným a hudobným činnostiam. Súčasťou každého dňa sú aj hry v anglickom jazyku metódou Jolly Phonics a metodikou CLIL. Deti vedieme k zodpovednosti a uvedomovaniu si vlastnej hodnoty, ako aj úcte a rešpektu k druhým. U nás je každé dieťa jedinečné. To, na čom nám najviac záleží je, aby bolo dieťa spokojné a šťastné,“ hovorí Katarína Rácz, zriaďovateľka  materskej školy Pramienok.

Adaptačný program

Vnímavé pani učiteľky veľmi dobre vedia, že odlúčenie od rodiča a nástup do materskej školy býva pre dieťa stresujúcim obdobím. Preto v súkromnej materskej škole Pramienok aplikujú už desiaty rok adaptačný program. K deťom pristupujú individuálne, akceptujú ich osobnosť, návyky z domu, citlivo reagujú na prejavy smútku. Láskavo a s otvorenou náručou.

Pozvánka na Deň otvorených dverí

Ak vás zaujíma podrobný vzdelávací program, prístup pedagógov, adaptačný program, priestory materskej školy či aktuálne prebiehajúci medzinárodný program Erasmus+, dohodnite si stretnutie. Deň otvorených dverí v súkromnej materskej škole Pramienok je každú stredu v doobedných hodinách. Nahliadnite do priestorov aj vďaka virtuálnej prehliadke, budete milo prekvapení.

 

Súkromná materská škola Pohodička Vám zabezpečí kvalitné a inovatívne predprimárne vzdelávanie pre Vaše dieťa

Už samotné pomenovanie „Pohodička“ vychádza z atmosféry materskej školy. Imituje rodinné prostredie, kde panuje porozumenie, vzájomná úcta, spolupráca, radosť a emocionálna podpora. Vychádza z presvedčenia, že deti potrebujú cítiť pohodu a bezpečie, aby sa mohli zdravo vyvíjať.

Vysokú úroveň výučby a výchovno- vzdelávacieho procesu odzrkadľuje aj to, že SMŠ Pohodička sa stala súčasťou siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Garantuje predprimárne vzdelávanie v zmysle príslušnej platnej legislatívy.

Čo ponúka?

 • Zvyšovanie kvality edukačného prostredia a edukačného procesu
 • Uprednostňuje zážitkové učenie, šíri tradície a oživuje ľudové zvyky
 • Praktický život, skúmanie skutočností a samostatnosť dieťaťa vedie vo vlastnej  Montessori dielni
 • Podporuje zvedavosť dieťaťa, skúmavosť, jeho tvorivosť a začiatky logického myslenia pomocou Hejného výučby matematiky
 • Umelecké a estetické cítenie realizuje vo vlastnej Art dielni
 • Environmentálne cítenie detí rozvíja v Biozáhradke, ktorá je v blízkosti školy
 • Podporuje u detí záujem o zdravý životný štýl – spolupracuje s projektom Zdravý dom
 • Motivuje detí k aktívnemu používaniu anglického jazyka
 • Nadanie a záujmy každého dieťaťa podporuje prostredníctvom rôznorodej krúžkovej činnosti
 • Rešpektujúci prístup zabezpečuje kvalifikovaný personál
 • Úzko spolupracuje s odborníkmi a rodičmi detí

Prečo si vybrať práve Pohodičku?

Medzi ich priority patrí integrálne vzdelávanie detí, ktoré prebieha v modernom, podnetnom a bezpečnom prostredí. Vďaka tomu vychováva plnohodnotných ľudí, ktorí vedia adekvátne rozvíjať svoje skúsenosti, postoje, schopnosti a názory, ktoré sú podstatné pre celoživotné tvorivé myslenie a učenie.

Zapíšte vaše dieťa do Pohodičky aj vy!

 

Kids Paradise

Kids Paradise sídli v Petržalke a má jedno elokované pracovisko v Ružinove. Sme materská škola zaradená v sieti škôl s nepretržitou prevádzkou aj počas letných mesiacov. Prijímame detičky od 2 do 6 rokov, používame najefektívnejší spôsob výučby detí – učenie hrou. Hry, projekty, učebné metódy a plány sú systematicky pripravované a detailne prepracované. Podporovaním individuality a jedinečnosti by sme radi vychovali malé osobnosti, ktoré nezaniknú v dave, ale zároveň citlivé bytosti schopné empatie, zdravých sociálnych postojov a vzťahov.

Na ružinovskej pobočke máme otvorenú a schválenú predškolskú triedu – povinné predprimárne vzdelávanie. Svojou polohou spĺňa náročné logistické kritériá. V oboch pobočkách je v najmladšej a strednej vekovej kategórii vždy deťom i p. učiteľkám k dispozícii jedna pedagogická asistentka. Triedy sú vybavené podnetnými hračkami a edukačnými pomôckami tak, aby spĺňali kritériá pre podnetnú detskú hru, rozvíjali logické myslenie, matematickú, predčitateľskú a prírodovednú gramotnosť.

Deti majú svoj harmonogram dňa, v ktorom nechýba voľná hra, edukačný proces, pobyt vonku a popoludňajší odpočinok. Intenzívne prechádzky realizujeme na pravidelnej báze. Všetky aktivity sú prispôsobené veku detí a sú realizované tak, aby si detičky odniesli každý deň veľa krásnych zážitkov. P. učiteľky poskytujú deťom svoju náruč počas celého dňa, učia detičky základné sebaobslužné činnosti, pomáhajú im pri ich optimálnom rozvoji a vnášajú do detského kolektívu lásku a porozumenie.

Prečo si vybrať Kids Paradise?
Vlastné ihrisko a terasa, stabilný personál výlučne s pedagogickým zameraním, pedagogické asistentky, ukrajinská trieda v Petržalke a ukrajinská pedagogička ovládajúci ukrajinský i slovenský jazyk, priestranné triedy, spolupráca so psychológom, logopédom a liečebným pedagógom, zdravá strava, podnetné krúžky a voľnočasové aktivity každý deň, komunikácia v anglickom alebo nemeckom jazyku vo forme krúžkov, reporty a feedbacky pre rodičov z každého dňa (fotografie, videá), program pre deti každý mesiac (divadielka, tanečné vystúpenia, kúzelník, atď.), otvorené nepretržite.

Od septembra 2023 rozširuje Kids Paradise svoje priestory a otvára dve nové triedy, preto neváhajte sledovať náš instagram @materskaskolakidsparadise alebo webovú stránku www.kidsparadise.sk a kontaktujte nás ohľadom osobnej obhliadky a podania prihlášky.

Podobné články