Divadlo VIOLA

Adresa Tkáčska 2, 080 01 Prešov Email info@violapresov.sk Telefón 0908 978 913 Web www.violapresov.sk

O VIOLE

Divadlo VIOLA je súkromná profesionálna inštitúcia, ktorá sa venuje divadlu, hudbe, literatúre, regionálnej kultúre. Pripravuje vlastné divadelné inscenácie. Uskutočňuje literárne večery, realizuje umelecké programy, organizuje koncerty. Buduje stály herecký súbor. Spolupracuje s profesionálnymi režisérmi a scénografmi. Uskutočňuje rezidencie umelcov. Pripravuje umelecké a vzdelávacie programy pre školy. Venuje pozornosť neformálnemu vzdelávaniu a realizuje výskum v oblasti umeleckej kultúry.

Sídli v stálych priestoroch v Prešove na Tkáčskej ulici 2.

O ČINNOSTI

Na čo sa VIOLA sústreďuje a čo ponúka?

Divadlo VIOLA venuje sústredenú pozornosť umeleckým a vzdelávacím programom pre školy v oblasti divadla, hudby a literatúry. Ponúka divadelné predstavenia, interaktívne hudobné a divadelné programy, workshopy zážitkového čítania. Zo širšej ponuky pre verejnosť je pre školy vhodný aj čitateľský klub, hudobné workshopy, koncerty, autorské besedy. Ponúkame možnosť obsahovo a tematicky pripraviť metodicko-vzdelávacie podujatia pre pedagógov, pedagogické kolektívy a uskutočniť ich v našich priestoroch. V popredí záujmu je umelecká hodnotnosťkultivovanosťinteraktivita a zážitkovosť.


Kde a pre koho?

Podujatia prebiehajú v priestoroch KLUBUDIVADLA alebo ATELIÉROV a sú určené:
– žiakom a pedagógom materských škôl
– žiakom a pedagógom základných škôl
– žiakom a pedagógom stredných škôl
– žiakom a pedagógom základných umeleckých škôl

Viola ponúka pre školy viacero programov. Všetky sú autorské a z vlastnej produkcie. Vybrať si môžete z repertoáru pre deti, ktorý hrávame i pre verejnosť alebo z programov určených iba pre školské kolektívy. Zároveň ponúkame možnosť odohrať divadelné predstavenie na požiadanie, z repertoárovej časti Pre dospievajúceho a dospelého diváka

Divadlo VIOLA iniciuje pravidelnú koncertnú činnosť

Pripravuje programy, ktoré prezentujú históriu a súčasnosť profesionálneho hudobného umenia a venujeme pozornosť neformálnemu hudobnému vzdelávaniu. Od roku 2016 sme uskutočnili desiatky koncertov, z ktorých viaceré priniesli premiérové uvedenia diel slovenských a zahraničných skladateľov. Osobitú pozornosť venujeme autorským programom o súčasných skladateľoch, spomienkovým večerom na významných hudobných tvorcov a popularizačným prednáškam o rôznych podobách interpretácie. Ide o autorské programy pripravované vo vlastnej réžii.

Iniciujeme vznik a umeleckú prezentáciu novej hudobnej tvorby. Dramaturgicky zabezpečujeme prehliadky a samostatné cykly venované nekomerčnej klubovej scéne. Samostatnú pozornosť venujeme hudobným programom pre školy.

Literatúra

Literárna oblasť je vo VIOLE zastúpená pravidelnými stretnutiami milovníkov kvalitnej literatúry v rámci cyklického programu Čitateľský klub VIOLY, autorskými prezentáciami kníh a vydavateľstiev, workshopmi v oblasti umeleckého prednesu a vzdelávacími programami pre školy, ktoré sú venované inšpiratívnemu a tvorivému čítaniu.

Hlavným dramaturgom, lektorom umeleckého prednesu, interpretom a moderátorom je Soňa Pariláková, ktorá má bohaté skúsenosti s prácou s umeleckou literatúrou, prednesom a tiež sú jej blízke témy týkajúce sa duchovného rastu, humanistickej výchovy, starostlivosti o zdravie človeka.

Čitateľský klub VIOLY je cyklus určený všetkým vášnivým i príležitostným čitateľom, ktorí okrem zážitku samotného čítania z neho radi niečo navzájom zdieľajú, ktorých zaujíma ako text videl niekto iný, ktorí majú radi rozhovory o prečítanom.

Vždy raz za mesiac pre Vás vyberáme literárny text alebo súbor textov nie veľkého rozsahu a ktokoľvek, kto si ich prečíta, je vo Viole vítaný.
Či si už k prečítanému pripravíte krátku referenciu, postreh, vyberiete pozoruhodný verš, obraz, prinesiete otázku, alebo budete len nadšene počúvať ostatných a necháte sa nimi inšpirovať, je úplne na vás.

Od októbra 2017 sme spoločne prelistovali a prečítali mnoho známych i menej známych diel slovenskej i svetovej literatúry, poéziu i prózu, rozprávky i apokryfy, texty klasické i žánrovo ťažko zaraditeľné. Viaceré sa do výberu dostali i vďaka odporúčaniam našich pravidelných návštevníkov. Úvahy nad textami, pri ktorých sa stretávajú ľudia rôznych generácií, profesií, rôznych životných skúseností, sú neustálym dobrodružstvom a radosťou z literárnych i ľudských objavov.

Programy je možné objednať telefonicky, mailom alebo osobne. Odporúčame ohlásiť sa v dostatočnom predstihu pred Vami plánovaným termínom.

Dohoda o termínoch a ďalšie informácie o programoch na tomto tel. čísle
t.č. 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)
alebo na info@violapresov.sk

Zdroj: www.violapresov.sk

Fotogaléria

Videogaléria