Výmenník Jegorovovo

Výmenník Jegorovovo nie je v pravom slova zmysle výmenníkom. Je to bývalá materská škola, ktorá však plní rovnaké poslanie ako ostatné výmenníky. Poskytuje pomoc a podporu tvorivým, umeleckým či komunitným nápadom a aktivitám, ako aj miesto pre ich realizáciu. Svoj voľný čas tu aktívne trávia bok po boku dve generácie – tínedžeri a seniori. Avšak medzigeneračné nezhody sú tu cudzím pojmom. Obe skupiny sa s chuťou zapájajú do spoločných aktivít či sú to tanečné kreácie, príprava záhradného pikniku alebo nakrúcanie krátkych dokumentárnych videí.