Čo dokáže dieťa, keď sa k učeniu pristupuje s radosťou?

Thumbnail
Kategórie:

Nová vzdelávacia metodika, ktorá prehlbuje u detí vzťah k vede a technike už aj na Slovensku!

Kamsdeťmi.sk vás pravidelne informuje o najrôznejších podujatiach, inak to nie je ani v prípade zaujímavých vzdelávacích aktivít, kurzov a táborov. Len nedávno sme pre vás vypátrali modernú metodiku nazývanú Brick by Brick, ktorá sa konečne zaradila aj na Slovensko. Toto vzdelávanie hrou dokazuje, že vzťah k vede a technike vieme v deťoch budovať už od malička. A keďže veda a technika sú rovnako naša budúcnosť, rozhodli sme sa novinke povenovať viac. Čo to teda Brick by Brick je a prečo podobných metód bude pribúdať?

„Tehlička po tehličke“ – budujme si budúcnosť.

Bohužiaľ, výskumy a pozorovania v oblasti vzdelávania dlhoročne zaznamenávajú prehlbujúci sa celosvetový problém – deti sa nám málo vzdelávajú v technickom smere a o štúdiá technických, matematických a prírodných vied je stále nedostatočný záujem. Práve preto, že sú tieto smery pre našu budúcnosť nesmierne dôležité, špecialisti z USA vyvinuli pôsob ako ich našim potomkom spríjemniť. Vyvinuli zábavné vzdelávanie orientované na matematiku, inžiniering a prírodné vedy vďaka obľúbeným hračkám, ktoré mnohé deti aj samé vlastnia. Z hľadiska praxe ide o mimoriadne ucelený koncept a osvedčenú metodiku, ktorá učí najmenších reálne zručnosti a približuje ich k reálnemu životu. A to všetko za pomoci zodpovedne nastaveného vzdelávacieho programu a notoricky známej stavebnice lego.

Učenie, ktoré milujú aj tí najväčší „beťári“.

Metodikou Brik by Brik by nemal vyučovať hocikto. Mali by to byť špeciálne školení lektori, ktorých výber prebieha podľa prísnych kritérií. Na začiatku hodiny predstavia svojim malým poslucháčom atraktívnu tému, ku ktorej si deti za pomoci lektorov a technických plánov vypracujú vlastný model, s ktorým sa môžu neskôr i hrať. „Každý program je postavený na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese). To znamená, že metodika je zostavená tak, že každá téma zahŕňa konkrétny poznatok. Lektor na začiatku hodiny najprv objasní tému a následne si deti stavajú a zároveň všetko osvojujú priamo v praxi. Na záver si svoj model môžu vyskúšať. Tento proces je pre deti veľmi prirodzený a deti takouto zážitkovou formou získavajú reálnu skúsenosť,“ opísal hlavný princíp toho, ako možno dieťa uviesť do sveta techniky, matematiky, stavebníctva a prírodných vied  Ing. Tomáš Török, garant projektu na Slovensku.

Metodika vhodná pre všetkých.

Hodiny sú vedené hravou a zábavnou formou („edutainment“). Sú vhodné rovnako pre chlapcov i pre dievčatá. „Program Brick by Brick je rozdelený na dve základné úrovne. Pre najmenších – od 2 do 5 rokov, až po väčšie deti – od 6 až 14 rokov. Najmenší poslucháči prielomového štúdia pracujú s kockami pre najmenších (lego DUPLO®), v rámci ktorých je možné prebádať témy z oblastí zvierat, vesmíru, morského života, rôznych rozprávok a hrdinov. V prípade starších poslucháčov sa pracuje s klasickými kockami (LEGO®). Tu je možné do veľmi úzkych detailov rozoberať témy okolo športu, techniky a dopravy, funkčnosti rôznych vynálezov, nástrojov a dopravných prostriedkov,“ vysvetľuje Ing. Tomáš Török.

Prečo práve stavebnice s tehličkami?

Netradičný nástroj vybrali tvorcovia efektívnej zážitkovej formy vzdelávania celkom zámerne. Z lega je možné postaviť model prakticky čohokoľvek, napríklad automobilov, vlakov, domov, hradov, zámkov, zvierat, vesmírnych plavidiel či funkčných robotov. V kombinácii so starostlivo prepracovaným vzdelávacím programom, postupujúcim krok za krokom v rámci efektívneho vzdelávania, sa tak lego ukázalo ako najlepší možný variant spomedzi aktuálne dostupných pomôcok. „Lego pomáha dieťaťu významne rozvíjať jeho kreatívne myslenie, jemnú motoriku, priestorovú predstavivosť, vrátane pozitívneho vzťahu k zdanlivo neatraktívnym, avšak spoločensky dôležitým predmetom ako je matematika a prírodné vedy,“ dodáva odborník v oblasti kreatívneho vzdelávania Tomáš Török. Vďaka vysokej úrovni tejto spoločenskej hry je možné využívať ju pri spoznávaní nasledovných vied a zákonitých javov:

Prírodné vedy:

Zmena pohybu telies v závislosti od akcie

Pozorovanie, predvídanie a záznam

Učenie o gravitácii, trení a odpore vzduchu

Veľkosť sily, jej smer a orientácia

Technika:

Skúmanie vlastností známych vecí

Skúmanie zákonitostí pohybu

Učenie sa o mechanickom a pneumatickom riadení strojov

Rozvoj kreativity:

Tvorba ideí

Návrhy a konštrukcie vecí k najrôznejším potrebám

Matematika:

Priestor a tvar v praktickom využití

Riešenie problémov, zdôvodnenie

Početné operácie so zlomkami a percentami

Od zaujímavého vzdelania až ku zdravému sebavedomiu.

Aktivity prevzaté od kolegov z USA sľubujú veľa. Okrem iného, majú schopnosť rozprúdiť bohatú predstavivosť, a čo je dôležité, budujú u detí ich vlastné sebavedomie. „Dieťa na svojej úrovni objavuje a spoznáva, nachádza záujem a približuje sa k reálnemu životu, čím nahrádza teoretické a izolované poznatky. Vieme, že deti sa ľahšie učia hrou, a preto si u nás všetko osvojujú cez zážitok, a tým zároveň rozvíjame celú osobnosť dieťaťa,“ dodáva na záver hlavný garant projektu na Slovensku Ing. Tomáš Török.

Chcete vedieť viac? Zájdite si na www.brickbybrick.sk a nezabudnite pravidelne sledovať www.kamsdetmi.sk, kde vás, okrem množstva iného, informujeme aj o týchto aktuálnych kurzoch a o dňoch otvorených dverí.

Podobné články