Čo by mal budúci prváčik vedieť?

Thumbnail
Kategórie:

Prinášame vám prehľad toho, čo by mal nastávajúci prváčik vedieť a čo ho čaká na zápise.

–  samostatne sa obliecť a obuť,
–  pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi,
–  samostatne sa najesť,
–  samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.,
–  správne vyslovovať všetky hlásky,
–  vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
–  vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,
–  spočítať predmety do „päť“,
–  interpretovať obsah krátkej rozprávky,
–  poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
–  kresliť pevné a neroztrasené línie,
–  nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď. postava je anatomicky správne rozložená),
–  vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
–  poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová, atď.),
–  orientovať sa v priestore, vie kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“.

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/54649700/ziaci.png

Ako by sa mal budúci prvák správať

–  vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,
–  začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha,
–  na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká),
–  väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý,
–  nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,
–  v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie,
–  nezajakáva sa pri reči,
–  nepomočuje sa,
–  ovláda prejavy slušného správania (pozdraviť, odzdraviť a pod.).

Často sa stáva, že dieťa si tajne pribalí do aktovky i niektorú obľúbenú hračku. Niektoré školy akceptujú a tolerujú nosenie hračiek do školy, pokiaľ sa s nimi dieťa nehrá počas vyučovacieho procesu a nevyrušuje tým. Rodič by si mal zistiť, do akej miery je nosenie hračiek do školy povolené. V prípade, že to škola akceptuje, mal by rodič dieťaťu vysvetliť, že nosenie hračiek do školy nie je najvhodnejšie, môže ho to rozptyľovať a nebude sa vedieť poriadne sústrediť na hodinách.

Je tiež potrebné dieťa upozorniť i na možnosť, že mu niektorý spolužiak alebo i starší žiak môže hračku zobrať a môže sa stať, že už ju viac neuvidí alebo mu ju zničia. Ak dieťa s takýmto variantom počíta, ľahšie sa vyrovná s prípadnou stratou. Je dôležité, aby dieťa pochopilo, že sa s danou hračkou na hodinách hrať nemá a môže si ju vybrať z tašky počas prestávky alebo po vyučovaní v školskom klube. Za týchto predpokladov, môže rodič dovoliť svojmu dieťaťu nejakú osobnú drobnosť zobrať so sebou. Dieťa tak bude mať pri sebe niečo dôverne známe a môže sa cítiť istejšie a sebavedomejšie.

Podobné články