Verejné korčuľovanie počas sviatkov v Sabinove

Adresa Levočská 674/2, 083 01 Sabinov Telefón +421 907 455 848 Web www.kulturnestredisko.sk

Zimný štadión v jednotlivých dňoch verejnosti ponúka klasické verejné korčuľovanie a taktiež verejné korčuľovanie Hokejka + Puk nasledovne.

Mestské kultúrne stredisko ako správca Zimného štadióna oznamuje širokej verejnosti, že počas vianočných sviatkov a vianočných prázdnin v dňoch 23.12.2017 – 07.01.2018 je zmenená doba verejného korčuľovania.

MsKS ako správca si vyhradzuje právo na úpravu času verejného korčuľovania podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb Hokejového klubu Sabinov.
V prípade potreby úpravy ľadu z technických príčin si správca vyhradzuje čas na potrebné očistenie ľadovej plochy.
Viac informácií na: 051/3811424, 0907 455 848

Zdroj: www.kulturnestredisko.sk