Súťaž: KAŽDÝ DEŇ je deň zeme

Adresa Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica Email galeria@muzeumbs.sk Telefón +421 918 990 449 Web www.muzeumbs.sk

XX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu.

Téma veľkým aj malým autorom otvára priestor na výtvarné uvažovanie o prírode a našom vzťahu k nej. Odborníci odhadujú že zem má 4,5 miliardy rokov – 1642,5 miliárd dni…. Príroda poskytuje človeku domov, priestor a zdroje na každodenný život. Zdá sa, že na to bezohľadne zabúdame.

Čo môžeme urobiť každý deň? Triediť odpad, recyklovať, byť všímavý k zraniteľnosti prírody.

Alebo len tak žasnúť nad krásou, silou a energiou prírody! KAŽDÝ DEŇ je deň zeme.

Pokúste sa výtvarne zodpovedať tento vzťah.

Podmienky súťaže:

Súťaž sa vyhlasuje pre vekové kategórie:

  • 1. žiaci MŠ
  • 2. žiaci I. stupeň ZŠ
  • 3. žiaci II. stupeň ZŠ
  • 4. žiaci I. stupňa ZUŠ
  • 5. žiaci II. stupňa ZUŠ
  • 6. študenti SŠ, VŠ, zahraničné školy a dospelí

Technika prác: ľubovoľná (maľba, kresba, koláž, plastika, 2D a 3D objekty z prírodných a odpadových materiálov…)

Formát: maximálne A2 , pri trojrozmerných objektoch výška max. 50 cm

Jeden autor môže poslať do súťaže najviac 2 súťažné práce.

Každá škola môže zaslať z každej súťažnej kategórie maximálne 10 súťažných prác.

Na zadnú stranu každej práce treba uviesť:

  • názov práce, meno a priezvisko autora, vek, triedu, adresu školy, e-mailový kontakt, tel. kontakt na koordinátora súťaže, resp. autora

Organizátori súťažné práce vracajú len na požiadanie. Zaslaním prác autor súhlasí so zverejnením na výstavách a v propagačných materiáloch.

Uzávierka súťaže: 29.3.2018

Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy súťažných prác bude: 26.4.2018 o 11.00 hod., v Galérii Jozefa Kollára, Nám.Sv.Trojice č.8, Banská Štiavnica.

Vystavené nemusia byť všetky práce, len tie, ktoré odporučí porota.

Súťažné práce posielajte, alebo osobne odovzdajte na adresu:

  • Slovenské banské múzeum, ul. Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

Zdroj: www.muzeumbs.sk