Staromestské fašiangy

10:00
Adresa Ventúrska 265/9, 811 01 Bratislava - Staré Mesto Email podatelna@staremesto.sk Telefón +421 2 5924 6111 Web www.staremesto.sk

Druhá februárová sobota bude patriť už tradičným Staromestským fašiangom.

Obľúbený fašiangový sprievod v maskách, kultúrny program a zabíjačka na Hviezdoslavovom námestí či tvorivé dielne a bohatý program a občerstvenie pre deti v Zichyho paláci. Staromestské fašiangy pripravuje Staré Mesto v spolupráci s Rodinným centrom Prešporkovo už po tretíkrát. Cieľom celodenného podujatia s bohatým programom je pripomenúť si tradície a zvyky našich otcov. Tie nám už tradične priblíži Vajnorský okrášľovací spolok.

Zdroj: www.staremesto.sk