Rodinné bohoslužby

10:00 - 11:30
Adresa Bagarova 20, 841 01 Bratislava Email kc.christiana@gmail.com Web www.facebook.com

Malých aj veľkých pozývame na spoločné bohoslužby všetkých generácií.

Ak sa nebojíte stretnúť sa s ľuďmi rôzneho veku, príďte už túto nedeľu a spoločne budme chváliť, tancovať, hrať, sledovať biblický príbeh a uvidíme, čo všetko ešte.

Zdroj: www.facebook.com