Ponická zakáľačka

12:30
Adresa Poniky, 976 33 Poniky Email poniky@poniky.sk Telefón +421 48 419 37 03 Web www.poniky.sk

Obec Poniky a DHZ Obce Poniky pozývajú na Ponickú zakáľačku 13. januára 2018.

Zdroj: www.poniky.sk