Piatkové rozprávky vo Francúzskom inštitúte

15:30 - 16:3O
Adresa Sedlárska 7, 812 83 Bratislava Vhodné od 3 do 6 rokov Email biblio@institutfrancais.sk Telefón +421 2 5934 7760 Web www.facebook.com

Rozprávky pre deti od 3-6 rokov. Vstup zdarma.

Registrácia vopred nutná: biblio@institutfrancais.sk | 02/59347760

Zdroj: www.facebook.com