PA a GU v BDNR

15:00
Adresa Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica Vhodné od 3 do 5 rokov Cena 2,00 € Email bdnr@bdnr.sk Telefón +421 48 412 55 13 Web www.bdnr.sk

Dobrodružstvá PAličky a GUličky pomotaných. Pre deti od 3 do 5 rokov.

DOlinami, vrchmi, (ob)linkami sa Pa(lička) a GU(lička)

BROdili, pátrali a objavili

DRUŽice, zvery, ľudí i rôzne fantazíjne svety

STVOrené pre potešenie malých i veľkých. Toto nie jej len rozprávka, toto je … (čítajte tento odstavec zhora nadol)

Dobrodružstvá PA a GU Pomotaných, rovnej PAličky a okrúhlej GUličky, nám odhaľujú, kde všade sa okolo nás PA a GU skrývajú a čo v sebe ukrývajú. Netreba veľa slov! Len ticho, čo na nás dočká, lebo má bystré očká. Neuveríte, možno ich stretnete na ulici, alebo možno PA a GU žijú priamo doma, s vami!

Zdroj: www.bdnr.sk