Nedeľné matiné pre deti a rodičov: Rozprávka o Rosamunde

16:00
Adresa Dolný Val 47 , 011 28 Žilina Cena 3,00 € Email vstupenky@skozilina.sk Telefón +421 41 5620 979 Web www.skozilina.sk

Orchestrálne matiné ŠKO a Teatro Neline pod scénickým a moderátorským vedením skvelého herca a žilinskými deťmi a rodičmi mimoriadne obľúbeného Martina Vaneka.

Jednotné vstupné: 3,- €. Abonentné vstupenky neplatia. Vstupenky sú zlosovateľné v tombole.

ŠKO Žilina
Karol Kevický, dirigent
Teatro Neline, bábkové divadlo
Martin Vanek, scenár a moderovanie

Franz Schubert
Scénická hudba Rosamunda op. 26
Predohra Zauberharfe

Zdroj: www.skozilina.sk