Môj prvý deň v škôlke Pramienok

08:30 - 11:30
Adresa Gercenova 10, 85104 Bratislava Email skolkapramienok@asrow.sk Telefón +421 904 277 688 Web www.facebook.com

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí v škôlke Pramienok.

Počas Dňa otvorených dverí sa rodičia oboznámia so zameraním SMŠ Pramienok a jej vzdelávacím programom, spolu s deťmi sa aktívne zapoja do ranej stimulácie a pri hudobno-pohybových hrách (v slovenčine aj angličtine) si nájdu nových kamarátov a vyskúšajú si svoju šikovnosť a tvorivosť.

Registrujte sa prosím online v časti „vstupenky“.

Zdroj: www.facebook.com