Kino pre deti v kine Lumiére

10:00
Adresa Špitálska 4, 81101 Bratislava Cena 2,00 € Email kinolumiere@sfu.sk Telefón +421 917 105 882 Web www.facebook.com

Projekcie prispôsobené zmyslovému vnímaniu by mali týmto deťom priniesť výlety do kina bez strachu a stresu.

Kino Lumière, kino Slovenského filmového ústavu v spolupráci s občianskym združením RATA, ktoré sa venuje deťom s poruchou autistického spektra a ADHD, pripravuje od začiatku februára 2018 cyklus pravidelných premietaní pod názvom Kino pre deti – senzoricky prispôsobené.

Myšlienka realizácie cyklu vznikla v spolupráci s Janou Muránskou z RATA o. z., s cieľom sprístupniť návštevu kina tým detským divákom, ktorí kvôli špecifikám zmyslového vnímania a správania sa, bežné kino nenavštevujú. Deti s poruchou autistického spektra a ADHD tak budú mať možnosť, spolu so svojou rodinou a priateľmi, pravidelne navštevovať projekcie, ktoré budú upravené tak, aby im poskytli čo najväčší zážitok a kino bolo pre nich miesto spoločných stretnutí, kde sa cítia dobre.

Cyklus projekcií prispôsobených zmyslovému vnímaniu bude prebiehať od 3. februára každú druhú sobotu v rovnakom čase. Cyklus bude tiež rozdelený na projekcie pre menšie deti a projekcie pre staršie deti školského veku.

Všetky premietania budú spĺňať tieto parametre:

 

  • Pravidelne na tom istom mieste v ten istý čas s možnosťou rezervácie miesta
  • Znížená hlasitosť projekcie
  • Znížený svetelný kontrast v kinosále
  • Čo najmenej abstraktné filmy, bez reklám a zneliek
  • Priestor pre deti na pohyb po sále a tolerancia komentovania filmu

Dve programové línie /menšie deti a staršie deti/ sa budú každé dva týždne striedať. Program bude zostavený 1x do mesiaca pre najmenšie deti s autizmom a vývinovým oneskorením a 1x do mesiaca budú pravidelne prebiehať projekcie pre staršie deti s ADHD, Aspergerovým syndrómom a poruchami správania.

Na projekcie je potrebná rezervácia (cez nákupný košík). Rezervácia bude platná do začiatku predstavenia. Pri nenaplnení kapacity kinosály budú vstupenky k dispozícii priamo na mieste.

Najbližšie uvedieme:

  • 3.2. (sobota) 10:00 – Spievankovo a kráľovná Harmónia, 70 min., r. Diana Novotná
  • 17.2. (sobota) 10:00 – Lego, Batman vo filme, 104 min., r. Chris McKay
  • 3.3. (sobota) 10:00 – Drobci, 56 min., r. Vanda Rýmanová
  • 17.3. (sobota) 10:00 – Lego Ninjago, 108 min., r. Paul Fisher

Vstupné: 2,0 €

Zdroj: www.facebook.com