Indiánske rozprávky v BDNR

16:00
Adresa Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica Cena 3,00 € Email bdnr@bdnr.sk Telefón +421 48 412 55 13 Web www.bdnr.sk

Prvá časť z cyklu mimoeurópskych rozprávok Rozprávková geografia. Pre deti od 3 rokov.

Indiánska rozprávka začína slovami: „Indiáni veria, že naša zem a vesmír je jeden nekonečný kruh a všetko živé je navzájom pospájané.“ V niečom sa líšime, niečo nás spája. Indiánske rozprávky pozývajú na púť do sveta, ktorý predstavuje málo známe rozprávky červenokožcov z inej strany sveta.

Indiánske rozprávky po prvýkrát na Slovnesku!

Prvá inscenácia z cyklu Rozprávkovej geografie.

Zmyslom projektu je priniesť príbehy a rozprávky z celého sveta. Predstaviť inú odlišnú kultúru a hľadať podobnosti s našou slovanskou kultúrou. Hľadať mosty a spojenia medzi rôznorodými národnými rozprávkami. Rozprávky iných kultúr a národov prinášame so zámerom klásť dôraz na priateľský model komunikácie medzi malými a veľkými, medzi deťmi a dospelými. Je to podnet pre objavenie vzájomných odlišností a súčasne podobností medzi národmi a etnikami. V rámci daného cyklu uvedieme do konca roka 2017 tri rozprávky: Indiánsku, Židovskú a Africkú.

Prečo s deťmi hovoriť o iných kultúrach?

V aktuálnom čase prinášajú televízia, rádiá, noviny a facebooky obrovské množstvo informácií o medzinárodnej situácii, o vojnách, migračnej kríze, teroristických útokoch, kultúrnych a náboženských odlišnostiach. Deti tieto správy vnímajú. Domnievame sa, že je potrebné sprostredkovať informácie vyvažujúce rozdiely a bariéry medzi národmi a kultúrami, medzi ľudmi, a to menej schematickým a zjednodušeným spôsobom, akým sú príslušníci/čky iných národov a národností zobrazovaní v populárnom priemysle. V tom je zmysel nášho projektu Rozprávková geografia.

Zdroj: www.bdnr.sk