Gajdošské fašiangy

08:00
08:00
Adresa Malá Lehota , 966 42 Malá Lehota Email regiongron@gmail.com Telefón +421 911 961 699 Web regiongron.sk

Obce Malá Lehota, Veľká Lehota a Jedľové Kostoľany a Cech slovenských gajdošov vás pozývajú na Gajdošské fašiangy.

31. ročník Medzinárodného stretnutia gajdošov a gajdošských hudieb sa bude konať v dňoch od 8. do 11. februára.

Malá Lehota:

Piatok 9.2:

  • Fašiangová pochôdzka obcou a zabíjačka, tradičný JARMOK, výchovný koncert, Laická degustácia destilátov so Slovenským Rádom rytierov destilátov, Seminár o gajdošských obciach, Najlepšia huspenina, fašiangová zábava.
  • 18:00 – Galakoncert – „Ide gajdoš do dediny“

Sobota 10.2. Odhalenie pamätnej tabule Gustávovi Adamcovi

Nedeľa 11.2. Gajdošská slávnostná sv. omša


Veľká Lehota:

Štvrtok 8.2. Výchovný koncert

Sobota 10.2.:

  • Fašiangová zabíjačka
  • 14:00 – Hlavný program – „Gajduj, gajdoško!“

Nedeľa 11.2. Gajdošská slávnostná sv. omša

Zdroj: regiongron.sk