Fullstar 2018

08:00
08:00
Adresa A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok Cena 10,00 € Email fullstarspev@gmail.com Telefón +421 903 488 985 Web www.zusruzomberok.sk

Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu v Ružomberku vyhlasuje IV. ročník speváckej súťaže v populárnom speve ,,Fullstar 2018″.

Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu v Ružomberku vyhlasuje IV. ročník speváckej súťaže v populárnom speve ,,Fullstar 2018″.

Súťaž je určená pre žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ od 6 rokov. Spieva sa jedna populárna alebo detská pieseň na mikrofón s hudobným podkladom na CD alebo USB.

Vekové kategórie:
I. kategória: 6 – 8 rokov
II. kategória: 9 – 11 rokov
III. kategória: 12 – 14 rokov
IV. kategória: 15 – 17 rokov
V. kategória: nad 18 rokov
O zaradení do kategórie rozhoduje dátum narodenia súťažiaceho v deň konania súťaže.

Organizačné pokyny:
– podmienkou účasti je priniesť so sebou kvalitnú nahrávku hudobného sprievodu na CD alebo USB, ktorú súťažiaci pred svojim vystúpením odovzdá zvukárovi
– súťažiaci budú mať k dispozícii cvičné miestnosti
– vyplnené prihlášky prosíme zaslať e-mailom na adresu: fullstarspev@gmail.com najneskôr do 16.02.2018
– v prípade väčšieho záujmu súťažiacich budú k dispozícii dve súťažné poroty a dve súťažné miestnosti (Kino Kultúra a Veľká dvorana Kultúrneho domu A. Hlinku)
– stornovanie účasti je možné do 23.02.2018

Účastnícky poplatok: súťažiaci: 10,00€, pedagóg: 8,00€
prosíme uhradiť do 16.02.2018 na číslo účtu IBAN: SK93 5200 0000 0000 0553 9507

V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou súťaže, honorár pre porotu, ceny pre súťažiacich, občerstvenie bez obeda.  Záujemcov o obed v cene 4,00€ prosíme, aby sa prihlásili a vyznačili to na prihláške a taktiež zaplatili s účastníckym poplatkom.

Presný časový harmonogram oznámime všetkým prihláseným najneskôr do 28.02.2018.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Bližšie informácie: 044/432 24 28; 0903 488 985; alebo 0902 200 086

Zdroj: www.zusruzomberok.sk