Festival slovanských tradícií 2018

10:00 - 22:00
Adresa Mladoboleslavská 3, 90201 Pezinok Email epicentrum.pezinok@gmail.com Telefón +421 33 690 19 91 Web www.facebook.com

Príďte spoločne s vašimi deťmi stráviť čas inak ako tradične.

Aj tento rok vás pozývame na skvelú akciu!

Zámerom podujatia Pezinskej akčnej kopy je v spolupráci s Centrom voľného času zorganizovať pre rodiny s deťmi zmysluplne strávený čas, zameraný na kultúru a umenie, folklór a tradície.

Týmto podujatím chceme dať zároveň mladým ľuďom, dobrovoľníkom a priaznivcom príležitosť participovať na ňom, a tým realizovať svoje schopnosti a zručnosti. Bude nadväzovať na predchádzajúce 4 ročníky, pričom sa pridŕžame 4 nosných línií:

1. Prednášky na tému histórie nášho kraja, remesiel a tradícií
2. Tvorivé dielne a workshopy pre deti aj dospelých, práca s prírodným materiálom
3. Detský kútik
4. Koncerty hudobnej ľudovej tvorby, piesní a tancov

Počas festivalu prebehne stavanie mája.

 

Zdroj: www.facebook.com