Fašiangy v ZUŠke

17:30
Adresa Batkova 2, 841 01 Bratislava Email zusbatkovaba@gmail.com Telefón +421 2 643 643 87

…a už je tu opäť fašiangové obdobie….

Príďte medzi nás do Koncertnej sály ZUŠ Eugena Suchoňa dňa 07.02.2018 o 17.30 hod.