Fašiangy v Dolnej Súči

12:00
Adresa Dolná Súča , 913 32 Dolná Súča Email obec.dolnasuca@stonline.sk Telefón +421 911 932 031 Web dolnasuca.sk

Obec Dolná Súča pozýva priaznivcov dobrej zábavy na XVI. FAŠIANGOVÉ SLÁVNOSTI.

Dňa 10.februára 2018 na námestí v Dolnej Súči:

  • 12,00 hod.  –   fašiangový sprievod obcou od čísla domu 740
  • 13,30 hod. –  ukážka tradičnej zabíjačky  a kultúrny program na námestí

V programe vystúpia: Ľudová hudba Martiny Bobáňovej z Terchovej, klub dôchodcov Dolná Súča, FS Latovec, DFS Latovček, DDH R. Hečka, mužská spevácka skupina Chotár z Hornej Súče, DH Krásinka, DH Drotári.

Na námestí si môžete zakúpiť tradičné zabíjačkové špeciality.

Na záver kultúrneho programu bude malé prekvapenie.

  • 20,00 hod. – Fašiangová krojovaná tanečná zábava v spoločenskej sále hrá DH Dubňanka  vo vestibule hrá   ĽH Nadšenci.

Predpredaj vstupeniek na OcÚ a na t.č. 0911932031.

Dňa 13.februára 2018tanečná zábava s pochovávaním basy.

  • Od 20,00 hod.  do tanca hrá DH Krásinka z Dolnej Súče.

Srdečne Vás všetkých pozývame.

Zdroj: dolnasuca.sk