Fašiangy na Španej Doline

13:00
Adresa Špania Dolina, 974 01 Špania Dolina Email spania.dolina@stonline.sk Telefón +421 48 419 82 71 Web www.spaniadolina.sk

Tešíme sa na všetkých, ktorí v nedeľu zavítajú na fašiangové podujatie. Poteší, ak sa pridáte do sprievodu.

Fašiangy na Španej Doline – 5.ročník. Bursovanie po domoch, sprievod obcou – masky – folklórna skupina PONIČAN z Poník s ľudovou hudbou – vinš na “pľaci” pre návštevníkov a turistov – nezabudneme ani na pampúšiky a niečo na zahriate.

Zdroj: www.spaniadolina.sk