Fašiangový sprievod v maskách

14:00
Adresa Nižný Skálnik 77, 980 52 Nižný Skálnik Email info@regionmalohont.sk Telefón +421 47 56 95 533 Web www.regionmalohont.sk

Zraz pred Obecným úradom v Nižnom Skálniku, sprievod v uliciach Nižného Skálnika.

Zdroj: www.regionmalohont.sk