Fašiangový sprievod

09:30
09:30
Adresa Podzámčok, 96261 Podzámčok Telefón +421 45 538 7151 Web www.podzamcok.sk

Obec Podzámčok všetkých pozýva na Fašiangový sprievod dedinou.

Zdroj: www.podzamcok.sk