Fašiangové hody

11:00
Adresa Športová 1282/13, 056 01 Gelnica Email primator@gelnica.sk Telefón +421 53 4814 100 Web www.facebook.com

Mesto Gelnica pripravuje tradičné podujatie.

FAŠIANGOVÉ HODY: živá hudba, súťaž v jedení klobás, súťaž v jedení grajzupy,
fašiangové dobroty a veľa dobrej zábavy.

Zdroj: www.facebook.com