Divadielko: O kačičke

16:00
Adresa Zimná 68, 052 01 Spišská Nová Ves Cena 2,00 € Email bdssh.snv@gmail.com Telefón +421 910 134 720 Web www.babkovedivadlosnv.eu

Po predstavení máme pre vás pripravený animačný program.

Environmentálna hodina tvorivej dramatiky so zameraním na ročné obdobia.

Čierňava Húľava zoberie mamičke kačičke kačiatka, aby jej zbierali po oblohe čierne mračná. Je ochotná vrátiť ich, iba ak mamička kačička nájde stratené ročné obdobia.

Deti sú aktívne vtiahnuté do deja príbehu cez rôzne prvky tvorivej dramatiky – artikulačné, rytmické, motorické, pohybové cvičenia, prvky zo slovesnosti, matematiky, cvičenia na predstavivosť a ďalšie.

Inscenácia je adresovaná deťom I. stupňa ZŠ ako hodina prvouky, prírodovedy, s jednoduchšími prvkami tvorivej dramatiky aj pre deti MŠ ako doplnok výučby o ročných obdobiach.

Zdroj: www.babkovedivadlosnv.eu