Detský fašiangový karneval

15:00
Adresa Predajná, 976 63 Predajná Email obecpredajna@stonline.sk Telefón +421 48 619 21 19 Web www.obecpredajna.sk

Každá maska dostane sladkú odmenu!

Zdroj: www.obecpredajna.sk