24 hodín na ľade

10:00
Adresa Alejová 2, 04001 Košice Email viliam.rac@kosicejuh.sk Telefón +421 905 424 038 Web www.sportkosice.sk

Cieľom akcie je spropagovať tento prekrásny zimný šport širokej verejnosti, zapojiť do tejto akcie deti a študentov, ako aj seniorov a všetky vekové kategórie.

Termín: 09.02.2018 (piatok) od 10.00 hod. do 10.02.2018 (sobota) 10.00 hod.

Miesto konania: T- Systems Športovo – zábavný areál

Usporiadateľ: Mestská časť Košice-Juh v spolupráci s Mestom Košice                                                             

Cieľ akcie: Cieľom akcie je spropagovať tento prekrásny zimný šport širokej verejnosti, zapojiť do tejto akcie deti a študentov základných, stredných a vysokých škôl, ako aj seniorov a všetky vekové kategórie. Zároveň sa pokúsiť prekonať súčasný svetový rekord 24 hod. korčuľovania v počte nakorčuľovaných km (6043 km) a slovenský rekord v počte účastníkov na ľade (1610 korčuliarov).

Pravidlá: Akcie sa môžu zúčastniť jednotlivci, ale aj skupiny z rôznych firiem, škôl, športové družstvá a pod. Akciu zahájime 09.02.2018 o 10.00 hod. a trvať bude do 10.02.2018 do 10.00 hod. Dôležité je, aby počas 24 hodín bol na ľadovej ploche aspoň jeden korčuliar.

Meranie korčuliarov na ľade bude zabezpečené elektronicky. Každý účastník dostane pamätnú účastnícku medailu a horúci čaj.

Regulárnosť akcie: Regulárnosť akcie bude zabezpečovať 3 členná komisia a prítomní dvaja komisári zo Slovenských rekordov. Celý priebeh podujatia bude nahrávaný na videozáznam. Na záver akcie dôjde k vyhodnoteniu a sčítaniu počtu zúčastnených a nakorčuľovaných km (1 okruh 97,2 m).

Info: Viliam Rác, t.č. 0905424038, mail: viliam.rac@kosicejuh.sk

Zdroj: www.sportkosice.sk