Workshop: Mapovanie myšlienok pre dospelých

09:00 - 12:30
Adresa Prostredná 47a, 90021 Svätý Jur Cena 30,00 € Email mcpiskotka@gmail.com Telefón +421 903 319 348 Web www.facebook.com

Naučíte sa napríklad aj usporiadať si svoje myšlienky a „uskladniť“ ich tak a také množstvo, aby k nim bol jednoduchý a ľahký prístup.

Na kurze „ Mapovanie myšlienok“ sa naučíte:

  • Mapovať svoje myšlienky.
  • Usporiadať si svoje myšlienky a „uskladniť“ ich tak a také množstvo, aby k nim bol jednoduchý a ľahký prístup.
  • Využívať mapovanie v spoločenskom styku, pri životnom plánovaní, v pracovnom ale aj v súkromnom živote.

Ale aj:

  • čo znamená „pravý“ a „ľavý mozog“ .
  • Ukážeme si ako sa informácie vzájomne dopĺňajú a prepájajú. Pri mapovaní myšlienok budeme sledovať myšlienky a zaznamenávať ich cesty. Najdôležitejšou súčasťou tvorivého myslenia je predstavivosť, vizualizácia a asociácia. Preto si prakticky precvičíme kreativitu ale aj tvorbu asociácií na cvičeniach.
  • Pri mapovaní myšlienok sa naučíme využívať silu obrázku, symbolu, loga alebo pictogramu ktorý motivuje mozog k ďalšej činnosti. Ukážeme si silu farieb a prakticky si overíme výrok:  Jeden dobrý obrázok má lepšiu vypovedaciu schopnosť ako tisíc slov.“

Každý účastník dostane pracovný materiál, s ktorým bude pracovať počas kurzu.

Zdroj: www.facebook.com