Tvorivá sobota v KC Christiana

16:00 - 18:00
Adresa Bagarova 20, 841 01 Bratislava Cena 2,00 € Email kc.christiana@gmail.com Web www.facebook.com

Malých aj veľkých pozývame tvorivo oddychovať s Lotkou pri netradičných výtvarných technikách.

Príspevok na materiál je 2€.

Zdroj: www.facebook.com