Tradičné páranie peria

14:00 - 16:00
Adresa Havranské 6591/9, 974 04 Banská Bystrica Email kcfoncorda@gmail.com Telefón +421 917 505 922 Web www.facebook.com

Aha, takéto krasnô sa na prepájanie generácií v Komunitnom centre Fončorda vymyslelo. Budeme perie párať, trkotať a všeličo zaujímavé okolo toho robiť…

Zdroj: www.facebook.com