Švárni šuhaji do Lastovičky! – NÁBOR

17:00 - 18:00
Adresa Nádražná 1368/36, 90028 Ivánka pri Dunaji Vhodné od 5 do 10 rokov Email dfslastovicka@gmail.com Web www.facebook.com

Detský folklórny súbor hľadá mladých švárnych šuhajov vo veku 5-10 rokov!

Budeme sa hrať na vojakov, pastierov, či zbojníkov a naučíme sa aj poriadne odzemky skákať a valaškami sa zaháňať 😉

Ľudový tanec deti učíme prostredníctvom inovatívnej a hravej metodiky, využívame hry a cvičenia, ktoré slúžia na rozvoj kompetencií. Členovia súboru tak obsiahnu tanečnú, spevácku a zároveň divadelnú zložku scénického prezentovania našej kultúry.

DFS Lastovička pôsobí v Ivanke pri Dunaji a cieľom je znovuobnovenie tradícií z Ivanky pri Dunaji a okolitých dedín v okrese. Našou ambíciou je aj zahrnúť do repertoáru súboru tanečné prejavy a tradície z iných regiónov Slovenska.

Súbor usporadúva aj rôzne kultúrne aktivity nie len pre svojich členov, ale aj pre širokú verejnosť. Ako je napríklad Denný letný tábor, Tanečný domček pre deti vhodný od 4 rokov (alebo v sprievode rodiča). Cieľom týchto aktivít je vytvoriť komunitu ľudí, ktorí sa budú aktívne podieľať na kultúrnom živote svojich detí.

Zdroj: www.facebook.com