PET Výchova bez porazených

16:30 - 19:30
Adresa Ferka Urbánka 32, 91701 Trnava Cena 200,00 € Email zuzkapoltakova@gmail.com Web www.vychovabezporazenych.sk

Jedinečný kurz Podľa Thomasa Gordona zameraný na sebaskúsenosť a hĺbanie v sebe vedúce k spokojným a láskyplným vzťahom v rámci rodiny.

Cieľom kurzu je naučiť sa predchádzať konfliktom a tiež ich účinne riešiť tak, aby sa žiadna zo zúčastnených strán necítila porazená – metódou win – win.

Kurz prebieha formou ôsmich 3 hodinových stretnutí.

V cene 200 eur je zahrnuté:

  • 8 stretnutí
  • kniha Výchova bez poražených
  • pracovný zošit
  • drobné občerstvenie

Začiatok kurzu 12.1. 2018 o 16:30

Maximálny počet účastníkov je 15

Bližšie informácie a prihlasovanie na kurz TU.

Zdroj: www.vychovabezporazenych.sk