Odpad náš každodenný, čo s tebou?

18:00 - 20:00
Adresa Cintorínska 3, 81108 Bratislava Email bystro@bystro.org Telefón +421 907 954 738 Web www.facebook.com

Koľko odpadu produkuje priemerný slovák? Je to veľa alebo málo? Čo sa s týmto odpadom deje?

Sú skládky a spaľovne skutočne bezpečné?
Chránia nás štátne inštitúcie pred nezodpovednými prevádzkovateľmi?

Recyklácia: ilúzia či skutočné riešenie?
Odpadová politika, Odpadový biznis
Možnosti pre bežných občanov, ako zlepšiť odpadové hospodárstvo vo svojom okolí.

Odpovede na tieto otázky a pohľad do sveta odpadov Vám ponúkne vo svojej prezentácii environmentalistka a aktivistka Ing. Marianna Glončáková.

Po prezentácii rada zodpovie aj na Vaše otázky k téme odpadov.

Zdroj: www.facebook.com