Nedeľné básnenie – program na výstave pre celú rodinu

10:00 - 12:00
Adresa J. M. Hurbana 220/11, 01001 Žilina Email lucia@novasynagoga.sk Telefón +421 903 607 656 Web www.novasynagoga.sk

Tvorivá dielňa pre deti a ich rodičov.

Koľko slov sa zmestí do jednej básne a koľko básnikov do jednej rodiny? Stačí na báseň jedno slovo? „Báseň” je slovo. Dve slová sú už veta. „Báseň je slovo” je veta.

Kedy: nedeľa 14. 1. 2018, 10.00 – 12.00

Jednoducho: „Píšme básne!“ Kde inde, ak nie v Novej synagóge na výstave Poézia & performancia.

Príďte s nami preskúmať jazyk – svalový orgán alebo systém zvukových, lexikálnych a gramatických prostriedkov. Slová tvoriť, vyslovovať, následne zapísať a zviazať do podoby viacgeneračnej básnickej zbierky.

Program je určený pre deti od 6 rokov, ich rodičov a rodičov ich rodičov.

Rezervácia miest na lucia@novasynagoga.sk.

Zdroj: www.novasynagoga.sk