Montessori Kurz pre školský vek – Úvodný modul

9:00 - 17:00
Adresa Družstevná 16, 90091 Limbach Cena 50,00 € Email vladimir@greenwill.sk Web www.facebook.com

Modul 1 je súčasťou Montessori kurzu pre školský vek.

Kurz vedie Mgr. Lucia Smičeková – Montessori cestou.

Obsah Modulu 1:

  • štyri vývinové obdobia dieťaťa
  • základné princípy Montessori metódy
  • školský vek, jeho potreby a špecifiká
  • aké je pripravené prostredie pre školský vek (zásadné rozdiely montessori školského prostredia a tradičného prostredia)
  • zručnosti a nástroje sprevádzajúceho učiteľa/rodiča detí v školskom veku (pozorovanie, prezentácie, rešpektujúca komunikácia, podpora zvedavosti a vnútornej motivácie)
  • ukážky materiálov pre školský vek (prechod zo škôlky do školy, malé a veľké príbehy, časová os, denníky…).

Cena za kurz 50 eur / osoba (v cene je zahrnutý chutný obed a olovrant).

Kurz si mozete zavazne objednat na vladimir@greenwill.sk

Zdroj: www.facebook.com