Hľadanie strateného času: Priestorové premety

16:00 - 17:30
Adresa Námestie Ľudovíta Štúra 33/4, 811 02 Bratislava Vhodné od 13 do 17 rokov Cena 2,00 € Email barbora.tribulova@sng.sk Telefón +421 915 786 712 Web www.sng.sk

Ak fotografia vzniká pôsobením svetla, ktoré odtláča tvar objektov na svetlocitlivý podklad, môže to fungovať aj naopak?

Môžu vznikať objekty v priestore pôsobením svetla na fotografiu? Príďte vyskúšať, či projekcia dokáže vyvolať zdanie exteriéru v interiéri galérie!

Program je určený predovšetkým mladým ľuďom vo veku 13 – 17 rokov.

Zdroj: www.sng.sk