FAMÍLIART: Tempo a čas

15:30 - 17:00
Adresa Dušana Makovického 1, 034 01 Ružomberok Vhodné od 2 do 7 rokov Cena 5,00 € Email zuzana.hruskova@sng.sk Telefón +421 44 2452 111 Web www.sng.sk

Program pre rodiny s deťmi 2-7 rokov – streda, každý nepárny týždeň.

Viete, že v tvorbe Milana Adamčiaka zohrávajú tempo a čas dôležitú rolu? Prezrieme si aktuálne vystavené poetické diela autora a zostavíme vlastné, časovo limitované partitúry. Budeme písať na písacom stroji. Následne ich zahráme na hudobných nástrojoch v našej expozícii. Jedným z nich je Borafón.

Vstupné: 5 €, v cene lektor, materiál, pomôcky.

Kontakt: zuzana.hruskova@sng.sk, 044 2452 111.

Zdroj: www.sng.sk