FAMÍLIART: náSTROJ

15:30 - 17:00
Adresa Dušana Makovického 1, 034 01 Ružomberok Vhodné od 2 do 7 rokov Cena 5,00 € Email zuzana.hruskova@sng.sk Telefón +421 44 2452 111 Web www.sng.sk

Streda, každý nepárny týždeň, program pre rodiny s deťmi 2-7 rokov .

Konceptuálny umelec Milan Adamčiak, ktorého diela máme vystavené v galérii, počas svojho života vymyslel a vytvoril množstvo originálnych hudobných nástrojov, zvukových objektov a akustických prostredí. Naša dielňa bude založená na vymýšľaní a zhotovovaní náSTROJOV, ktoré zahrkotajú, zarapkajú a možno aj zaspievajú.

Vstupné: 5 €, v cene lektor, materiál, pomôcky.

Kontakt: zuzana.hruskova@sng.sk, 044 2452 111.

Zdroj: www.sng.sk